Chi cục thủy lợi Thái Nguyên:
Ai đang bao che, dung túng cho những sai phạm liên tiếp?

(CLO) Báo điện tử Congluan.vn đã có nhiều bài viết về những sai phạm có hệ thống tại Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên. Điều đáng nói, những sai phạm này liên quan trực tiếp đến cá nhân ông Nguyễn Thành Nam – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên. Mới đây, Congluan.vn lại nhận được phản ánh về một loạt sai phạm liên quan đến ông Nguyễn Thành Nam như cố tình làm trái quy định trong miễn nhiệm, bổ nhiệm; gian dối trong đầu tư xây dựng cơ bản; biểu hiện “nhóm lợi ích”,  trù dập cán bộ…

Tiếng kêu của công đoàn bị rơi vào im lặng

Tháng 4/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên có các quyết định miễn nhiệm một số cán bộ thuộc các hạt quản lý đê trên địa bàn tỉnh. Tất cả những quyết định trên đều căn cứ theo đề nghị của ông Nguyễn Thành Nam – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên.

Đây là việc làm gây bức xúc trong tập thể cán bộ công nhân viên. Vì thế, ngày 7/8/2017, Ban chấp hành công đoàng cơ sở – Chi cục Thủy Lợi Thái nguyên đã có công văn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại các quyết định nêu trên đồng thời khôi phục chức vụ cho 6 cán bộ nguyên là lãnh đạo 3 hạt quản lý đê.

Nhưng, theo khoản 1, điều 5 của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP (ngày 31/10/2013 của TTCP) thì đã quá thời hạn 10 ngày, Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên vẫn chưa nhận được phản hồi, trả lời của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên.

Ngày 30/8/2017, Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên lại có văn bản số 04/CĐCS-BCH gửi các cơ quan chức năng tiếp tục đề nghị về vấn đề trên.

 

Quyền lợi của các công nhân, viên chức cần được bảo vệ

Làm trái quy định

Theo ông Nguyễn Trường Thành – Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên, quyết định miễn nhiệm 6 cán bộ tại 3 hạt quản lý đê điều là trái các quy định pháp luật.

Những vấn đề liên quan đến quyền lợi của các viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo các hạt quản lý đê, các phòng của Chi cục Thủy lợi sau khi đổi tên đơn vị từ Chi cục Thủy lợi và PCLB sang tên Chi cục Thủy lợi được quy định tại các văn bản pháp luật: Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ NN&PTNT và Thông tư liên tịch số 14/TT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Nội vụ.

Chi cục Thủy lợi được thành lập (đổi tên) từ 01/5/2016 nhưng đến tận đầu tháng 5/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên mới ban hành các Quyết định miễn nhiệm các chức vụ lãnh đạo các hạt quản lý đê và các phòng của Chi cục Thủy lợi.

Vậy nhưng, trong thời gian 1 năm trước khi bị miễn nhiệm,  12 cán bộ vẫn đảm đương và hoàn thành tốt các nhiệm vụ lãnh đạo của các hạt, các phòng được Chi cục, Sở phân giao, không vi phạm kỷ luật nhưng không được hưởng các chế độ về phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Điều này không những trái pháp luật mà còn gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác chuyên môn, phối hợp với các chính quyền địa phương thuộc địa bàn công tác được giao.

Hiện nay, hầu hết,  các sở, ban, ngành, các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn đang kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Các đơn vị khác như Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đang thực hiện Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & PTNT nhưng không có những quyết định gây xáo trộn và tranh cãi như Chi cục Thủy lợi.

Chúng tôi kính đề nghị các cơ quan chức năng xem xét có ý kiến về việc miễn nhiệm các chức vụ lãnh đạo là Hạt trưởng, Phó hạt trưởng – Hạt quản lý đê là viên chức và việc cắt các chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các phòng và hạt của Chi cục Thủy lợi sau 01 năm mới có quyết định miễn nhiệm là đúng hay sai?” – ông Nguyễn Trường Thành đề nghị.

Như vậy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên đã sớm vào cuộc làm rõ các nội dung nêu trên. Việc này là rất cần thiết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các đoàn viên công đoàn Chi cục thủy lợi Thái Nguyên cũng làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Thành Nam.

Congluan.vn sẽ tiếp tục phản ánh về vấn đề này.

Nhóm PV