Ân Thi (Hưng Yên): Chậm xử lý cán bộ sai phạm

(CLO) Đến nay, chủ trương dồn điền đổi thửa tại xã Quang Vinh (Ân Thi, Hưng Yên) đã đạt được những kết quả nhất định. Nhưng tại thôn Đỗ Thượng, cán bộ trong ban dồn điền đổi thửa lợi dụng quyền hạn,  làm trái thẩm quyền (đã có kết luận cụ thể) nhưng hậu quả vẫn chưa được khắc phục và người vi phạm chậm bị xử lý.

Trong đơn thư gửi các cơ quan có thẩm quyền và báo chí, người dân thôn Đỗ Thượng (xã Quang Vinh) phản ánh về công tác dồn thửa đổi ruộng có nhiều bất thường trong đó nêu ông Đỗ Quốc Khánh và tiểu ban dồn thửa đổi ruộng thôn Đỗ Thượng có nhiều sai phạm.

Con đường đắp được tận dụng trồng rau

Điển hình là việc ông Đỗ Quốc Khánh, Phó trưởng tiểu ban dồn thửa đổi ruộng (DTĐR) phụ trách công tác DTĐR đội 1 thôn Đỗ Thượng đã tự ý chuyển đấu thầu đất mà nhân dân đóng góp làm thủy lợi còn thừa từ cánh đồng Ao Vối sang cánh đồng Cửa Nghè mà không xin ý kiến nhân dân. Giá đấu thầu là 60 triệu đồng/sào.

Thêm nữa, Tiểu ban DTĐR thôn Đỗ Thượng còn tự ý đắp một số con đường đến nay không có hiệu quả, cũng không xin ý kiến nhân dân, gây lãng phí tiền của.

Không những thế, khi chia thực địa, một số hộ đã được tiểu ban tách ra khỏi nhóm đến chia ở vị trí khác (trong đó có hộ ông Đỗ Quốc Khánh).

Ruộng được đưa ra đấu thầu

Ngày 14/04/2017, UBND Xã Quang Vinh đã ra văn bản số 02/KL–UBND kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đỗ Quốc Khánh và tiểu ban dồn thửa đổi ruộng thôn Đỗ Thượng, nêu rõ: Việc tiểu ban DTĐR đội sản xuất số 1 thôn Đỗ thượng tự ý chuyển vị trí đấu thầu do nhân dân tự nguyện đóng góp để làm giao thông thủy lợi  nội đồng còn thừa từ khu cánh đồng Ao Vối sang khu cánh đồng Sau Nghè mà không xin ý kiến nhân dân đội sản xuất về vị trí thầu và giá đấu thầu là sai với pháp lệnh dân chủ ở xã, phường và trái với chỉ thị 21/CT-TU của Ban thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên. Việc đấu thầu đất nông nghiệp cho nhân dân trồng rau màu là sai và trái thẩm quyền.

Việc làm đường giao thông và thủy lợi nội đồng đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tuy nhiên trong quá trình thực thi tiểu ban DTĐR đã có những quyết định thi công cho phù hợp với điều kiện thực tế, song không xin ý kiến nhân dân kịp thời là sai với Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường và trái với chỉ thị 21/CT-TU của Ban thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên. Một số con đường khi làm xong việc phát huy hiệu quả chưa cao như con đường cụt giữa cánh đồng Ao Vối, đường Bờ Sông – Đồng Thày.

Việc chia ruộng trên thực địa tiểu ban chỉ đạo DTĐR đã xin ý kiến nhân dân theo đúng quy trình của kế hoạch số 04 của Sở Tài nguyên và Môi trường như bình xét loại ruộng, lập phương án DTĐR báo cáo trước nhân dân, chia ruộng trên bản đồ. Nhưng khi chia ruộng cho nhân dân trên thực địa không khoa học, còn để xảy ra nhiều sai sót như số thửa ruộng thừa nhỏ lẻ còn nhiều tới 13 mảnh, một số hộ tiểu ban DTĐR đã tách ra khỏi nhóm gây nên sự nghi ngờ và thắc mắc trong nhân dân.

Ông Đặng Văn Đãng, Chủ tịch UBND xã Quang Vinh cho biết, UBND xã đã giao thôn Đỗ Thượng kiểm điểm trách nhiệm đối với các ông bà thành viên tiểu ban chỉ đạo DTĐR đội sản xuất số 1 đã để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện DTĐR.

UBND xã đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy kiểm điểm trách nhiệm đối với chi ủy chi bộ 1 thôn Đỗ Thượng, tiểu ban DTĐR thôn Đỗ Thượng, trưởng tiểu ban, phó trưởng tiểu ban phụ trách đội sản xuất và các thành viên tiểu ban chỉ đạo vì đã buông lỏng chỉ đạo, lãnh đạo, giám sát trong công tác quản lý đất đai, cho đấu thầu đất sai và trái thẩm quyền… trong quá trình thực hiện các công việc liên quan đến DTĐR. 

Kết luận đã có rồi nhưng không hiểu vì lý do gì đến nay người vi phạm chưa bị xử lý?

Báo Điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV