Báo chí đồng hành cùng công tác dân số và phát triển

(CLO) Ngày 23/12, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tổng Cục dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ – Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo Báo chí với chính sách dân số và phát triển trong thời kỳ mới theo định hướng của Đảng. Hội thảo cũng hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12/2016) và Ngày Dân số Việt Nam 26/12.

Toàn cảnh buổi Hội thảo
Toàn cảnh buổi Hội thảo

Hội thảo nhằm cung cấp thông tin định hướng truyền thông phản ánh nhanh chóng kịp thời, chuyên sâu về những vấn đề mới trong công tác Dân số và Phát triển theo Kết luận 119-TW/KL về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX của Ban Bí thư công tác DS-KHHGĐ.

Đến dự buổi hội thảo có đồng chí Mai Đức Lộc –  Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số – KHHGĐ (Bộ Y tế); Bác sỹ Mai Xuân Phương – Phó Vụ trưởng Vụ truyền, Tổng cục Dân số; và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Tại Hội thảo, Tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc đã trình bày những thành tựu quan trọng, những khó khăn của công tác DS – KHHGĐ sau 55 năm hoạt động cũng như định hướng chuyển đổi công tác từ DS – KHHGĐ sang Dân số và phát triển theo Kết luận 119-TW/KL về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX của Ban Bí thư.

Cụ thể: Từ khi bắt đầu thực hiện chương trình DS-KHHGĐ (năm 1961), tỷ lệ tăng dân số hàng năm của Việt Nam rất cao từ 3,6%, hiện nay xuống 1%/năm. Mức sinh của Việt Nam khi đó cũng rất cao, trung bình mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 15 – 49 có 6,4 con, giảm xuống còn 2,09 con vào năm 2006 – đạt mức sinh thay thế. Mức sinh thay thế này được duy trì ổn định trong một thập kỷ qua, tính trung bình trên toàn quốc.

Đồng chí Mai Đức Lộc - Ủy viên Thường vụ - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội thảo
Đồng chí Mai Đức Lộc – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Do vậy, quy mô dân số nước ta hiện nay khoảng 93 triệu người và dự kiến đạt 100 triệu người vào năm 2026. Việt Nam đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á và thứ 14 trên thế giới. Nếu hoạt động giảm tỷ lệ sinh không thành công, số lượng dân số này đã đạt ở năm 2010. Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng với khoảng 65 triệu người trong độ tuổi lao động. Chất lượng dân số được nâng lên, tuổi thọ trung bình ở mức cao, từ 40 tuổi (1960) lên 73,3 (năm 2015).

Đặc biệt, công tác dân số góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ: Góp phần nâng cao sức khỏe bà mẹ trẻ em, bình đẳng giới và nâng cao vị thế, năng lực cho phụ nữ, góp phẩn giảm tình trạng đói nghèo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Mai Đức Lộc – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã nêu cao vai trò quan trọng của báo chí, truyền thông trong công tác DS-KHHGĐ và định hướng Dân số và phát triển đồng thời, khẳng định sự đồng hành của báo chí trong công tác này.

Cũng trong quá trình thực hiện công tác DS-KHHGĐ, ngày 04/01/2016, Ban Bí thư TW khóa 11, ra Kết luận số 119, về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47 của TW đảng khóa 9. Kết luận này nêu rõ vấn đề chuyển hướng chiến lược công tác dân số với hai định hướng quan trọng, là nghị quyết mới về vấn đề dân số và chuyển từ DS-KHHGĐ sang Dân số và phát triển.

Sự phát triển bao hàm các lĩnh vực, nhiệm vụ đáp ứng được vấn đề về dân số như kiểm soát quy mô, chất lượng…dân số. Trong đó, dân số là mẫu số chung để kích hoạch cho sự phát triển trong xây dựng các kế hoạch phát triển quốc gia của các bộ, ngành.

Để làm được mục tiêu, sự cố gắng của những người làm công tác dân số là chưa đủ mà cần có sự giúp sức quan trọng của các cơ quan truyền thông báo chí. Kết luận 119-TW/KL, chỉ rõ truyền thông, nhà báo có vai trò trung tâm trong vấn đề này.

Về định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc nhấn mạnh công tác dân số sẽ tập trung vào một số nội dung như: Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội trong công tác dân số. Đồng thời, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho dân số và phát triển.

Phương Linh