Bế mạc Phiên họp thứ 5 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV

(CLO) Sáng 22/12, sau 3,5 ngày làm việc tích cực khẩn trương, UBTV Quốc hội đã tiến hành bế mạc phiên họp thứ 5. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ 5 của UBTV Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ 5 của UBTV Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Phiên họp thứ 5 đã hoàn thành với nhiều nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đã đưa ra tại phiên họp để chỉnh lý, đưa vào dự thảo tiếp tục hoàn thiện.

Trước đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTV Quốc hội đã thảo luận việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016; việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2017-2020; Đề án của Kiểm toán Nhà nước về chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước.

Giải ngân vốn nước ngoài đạt thấp

Trình bày tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết, tổng số kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 là 50.000 tỷ đồng, trong đó: Quốc hội đã thông qua phương án phân bổ 48.700 tỷ đồng cho các bộ, ngành trung ương và địa phương, còn lại 1.300 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết. Tổng số vốn dự kiến cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 là 5.854,91 tỷ đồng.

Thẩm tra vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Thường trực Ủy ban thống nhất với các nguyên tắc, tiêu chí cắt giảm kế hoạch vốn và kết quả rà soát, cắt giảm vốn như Chính phủ trình với tổng số vốn dự kiến cắt giảm là 5.854,91 tỷ đồng. Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng tán thành với đề xuất của Chính phủ cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng Chính sách xã hội 2.700 tỷ đồng và Ngân hàng Phát triển Việt Nam 1.782,509 tỷ đồng.

Cho ý kiến về nội dung này, nhiều Ủy viên UBTV Quốc hội đề nghị, Chính phủ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, và có giải pháp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và giải ngân nguồn vốn nước ngoài năm 2016, cũng như trong các năm tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc giải ngân vốn nhà nước nói riêng hay công tác phân bổ, quản lý, sử dụng vốn nước ngoài còn nhiều bất cập, tồn tại, hạn chế, phân bổ vốn chưa sát với tình hình thực tế. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách còn chưa bám sát tình hình, có những đơn vị được phân bổ nhưng không có nhu cầu sử dụng hoặc chưa hoàn thành thủ tục đã được phân bổ hoặc chưa đủ điều kiện phân bổ vốn cũng được phân bổ, dẫn tới việc phải điều chỉnh lại.

Bên cạnh đó, cũng có một số địa phương giải ngân vượt mức vốn bố trí được giao, cũng chưa giải trình rõ nguyên nhân. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá, phân tích kỹ nguyên nhân, làm rõ và có giải pháp chấn chỉnh trong năm 2017.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, UBTV Quốc hội nhất trí việc giảm kế hoạch năm 2016 của 11 bộ, ngành trung ương và 28 địa phương do không có khả năng giải ngân đến 31/1/2017.

Bên cạnh đó, UBTV Quốc hội đồng ý việc điều hòa vốn, giảm kế hoạch và vốn chưa phân bổ cho các chương trình, dự án theo nguyên tắc phù hợp với Luật ngân sách nhà nước, phù hợp với Luật đầu tư công, phù hợp với các chương trình, dự án đã được Quốc hội quy định trong dự toán ngân sách nhà nước 2016 cũng như kế hoạch đầu tư công trung hạn. UBTV Quốc hội giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Tài chính – Ngân sách xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài 2016 và gửi xin ý kiến UBTV Quốc hội để biểu quyết thông qua.

Hai phương án tăng lương Tổng Kiểm toán

Tại phiên họp, UBTV Quốc hội đã nghe các Tờ trình của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Nghị quyết của UBTV Quốc hội quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước; việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2017-2020.

Tại Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của UBTV Quốc hội quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan này đề nghị UBTV Quốc hội quy định Bảng lương mới: Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ có 2 bậc lương: Bậc 1 (9,80), Bậc 2 (10,40), cao hơn mức hiện hành 0,1 (mức hiện hành bằng lương bộ trưởng). Nguyên nhân do Luật Kiểm toán Nhà nước hiện hành đã nâng cao nhiệm vụ và trách nhiệm của Tổng Kiểm toán Nhà nước, nên cần có bậc lương mới để tương xứng với vị thế, trách nhiệm hiện hành của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Cũng theo Tờ trình, Kiểm toán Nhà nước đề xuất sẽ đổi mới trang phục theo hướng chuyên nghiệp cao, chính quy, hiện đại, lâu dài. Trang phục của kiểm toán viên sẽ có màu trắng và xanh đen, cầu vai có 3-2-1 vạch tương ứng với 3 ngạch: Kiểm toán viên cao cấp, Kiểm toán viên chính, Kiểm toán viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra về việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án của Kiểm toán Nhà nước trong giai đoạn 2017-2020. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra về việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án của Kiểm toán Nhà nước trong giai đoạn 2017-2020. Ảnh: Quochoi.vn

Qua thảo luận, nhiều Ủy viên UBTV Quốc hội cho rằng, quy định mức lương mới của Tổng Kiểm toán như đề xuất là hợp lý khi điều kiện, địa vị pháp lý và nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước đã được nâng lên. Tuy nhiên để đảm bảo mặt bằng chung và phù hợp với chủ trương cải cách tiền lương hiện nay, UBTV Quốc hội sẽ có ý kiến trình Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương Trung ương nghiên cứu, xem xét trước khi quyết định.

Nhiều Ủy viên UBTV Quốc hội cũng đề nghị, Kiểm toán Nhà nước cần xem xét, quyết định về mẫu mã trang phục, bảo đảm phù hợp và có tính khả thi. UBTV Quốc hội cũng đồng ý cho phép Kiểm toán Nhà nước triển khai các dự án đã đầu tư đang thực hiện dở dang, hoặc đã khởi công được tiếp tục triển khai theo đúng danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thế Vũ