Bình Thuận- Vượt khó khăn để phát triển toàn diện

(NB&CL) Năm 2016, tỉnh Bình Thuận tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, của các doanh nghiệp và sự góp sức của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Bình Thuận có chuyển biến tích cực; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch.

Bằng những phương hướng và kế hoạch đúng đắn, nền kinh tế của tỉnh Bình Thuận tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7,4%. Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu phát triển ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 ước thực hiện 24.373 tỷ đồng, đạt 97,5% kế hoạch. Đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, ước thực hiện cả năm 52 tỷ đồng đạt 54,5% kế hoạch, thu hút thêm 9 dự án (trong đó có 4 dự án FDI) với số vốn đăng ký đầu tư 86,1 tỷ đồng và 6,05 triệu USD.

Đã thành lập 2 cụm công nghiệp mới: Sông Bình và Hồng Liêm; các cụm công nghiệp Tân Bình 1, cụm công nghiệp Nghị Đức tiếp tục triển khai đầu tư hạ tầng. Các công trình, dự án điện tiếp tục được triển khai: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tổng tiến độ đạt hơn 80%, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đang lắp đặt kết cấu thép các hạng mục chính. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đang san gạt mặt bằng. Đã hoàn thành và đưa vào vận hành: Điện gió Phú Lạc giai đoạn 1, thủy điện Đan Sách 2, Đan Sách 3, đường dây 220kV và TBA 220/110kV Hàm Tân 250MVA.

nguyenngochai
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Về nông nghiệp, tỉnh Bình Thuận thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đạt kết quả, cơ cấu cây trồng hợp lý và nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp. Chương trình xã hội hóa giống lúa và mô hình cánh đồng lúa năng suất cao tiếp tục được triển khai. Diện tích cây lâu năm phát triển ổn định. Tập trung thực hiện công tác bảo vệ rừng, chống lấn chiếm đất lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Là một trong những mục tiêu khai thác chính của tỉnh, hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách. Ước cả năm 2016 toàn tỉnh đón 4.522 ngàn lượt khách (đạt 102,5% kế hoạch, tăng 8,8% so với năm trước).

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ ước thực hiện 2.245 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ cơ bản triển khai thực hiện đúng tiến độ đề ra. Công tác thu hút các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước được đẩy mạnh.

Bình Thuận luôn nhấn mạnh và đề cao vai trò của giáo dục, trong năm 2016, chất lượng dạy và học ở các cấp học được nâng lên; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm; tiếp tục giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo người dân  có sự chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, mạng lưới y tế tiếp tục được tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, 100% trạm y tế xã có bác sỹ công tác, bình quân hiện có 6,4 bác sỹ/vạn dân. Công tác khám chữa bệnh đáp ứng nhiệm vụ được giao.

binh-thuan

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tính đến ngày 15/10/2016 đạt 69%, ước cả năm đạt 70% so với dân số toàn tỉnh (đạt 102% kế hoạch). Công tác phòng chống bệnh dịch được tiếp tục chú trọng và theo dõi thường xuyên, các bệnh dịch truyền nhiễm được giám sát chặt chẽ. Các hoạt động tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm và thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm được tăng cường. Tỉnh còn chú trọng giải quyết việc làm cho 24.200 lao động, đạt 100,8% kế hoạch, bằng 99,4% so với năm trước; quyết định trợ cấp thất nghiệp cho 5.643 lao động. Đào tạo nghề cho 10.220 người, đạt 102,2% kế hoạch.

Bình Thuận cũng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội khác. Hoàn chỉnh 141 hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH. Vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 7 tỷ đồng, đạt 116,7% so với kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động cứu trợ thực hiện kịp thời. Huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em vận động hỗ trợ phẫu thuật tim và khuyết tật cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí 2.850 triệu đồng, đạt 142,5% so với kế hoạch; Quỹ Vì người nghèo 9.308 triệu đồng, đạt 112,2% kế hoạch. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị cơ bản được giữ vững và ổn định; những vụ việc phức tạp phát sinh đều được tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời và có hiệu quả. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo.

Với những thành tích đã đạt được, cùng những nhiệm vụ mới được đề ra, trong năm 2017 tới, tỉnh Bình Thuận chủ trương tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế, tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững; Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; Giữ vững quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội. Trên hết là việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa kinh tế tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển theo hướng bền vững.

Trọng Hiếu