Bộ GD& ĐT công bố Dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia 2017

(CLO) Cùng với việc thay đổi phương án thi THPT Quốc gia 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Quy chế thi để lấy ý kiến dư luận trước khi ban hành chính thức.

Kỳ thi THPT quốc gia nhằm 2 mục đích là lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT, cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông; cung cấp dữ liệu làm căn cứ để tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016. Ảnh: Anh Tuấn.
Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016. Ảnh: Anh Tuấn.

Bài thi: Tổ chức thi 5 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với giáo dục thường xuyên).

Để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài, gồm 3 bài thi bắt buộc, gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Thí sinh giáo dục thường xuyên phải dự thi 3 bài, gồm 2 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và một bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội), điểm bài thi tự chọn nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh đã tốt nghiệp phải dự thi các bài thi và các môn thành phần của bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của các trường đại học, cao đẳng.

Kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức hằng năm. Ngày thi, lịch thi, hình thức thi và thời gian làm bài thi của mỗi môn thi được quy định trong hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung thi của năm 2017 nằm trong chương trình lớp 12. Năm 2018, nội dung thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12. Từ năm 2019 trở đi, nội dung thi nằm trong chương trình cấp THPT.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) tổ chức một cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, dành cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Mỗi hội đồng thi có một mã riêng và được thống nhất trong toàn quốc. Ở mỗi hội đồng thi, lập danh sách tất cả thí sinh dự thi tại điểm thi theo thứ tự a, b, c… của tên thí sinh để đánh số báo danh; lập danh sách thí sinh theo thứ tự a, b, c… của tên thí sinh theo từng bài thi hoặc môn thành phần của bài thi Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội để xếp phòng thi.

Riêng phòng thi cuối cùng của buổi thi bài Ngoại ngữ (ở cùng điểm thi), được xếp các thí sinh dự thi các bài Ngoại ngữ khác nhau, nhưng phải thu bài riêng theo bài.

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT được xếp phòng thi riêng ở một hoặc một số điểm thi.

Thời gian dự thảo lấy ý kiến đến ngày 01/01/2017

Mời đọc giả tham khảo toàn văn Dự thảo TẠI ĐÂY

Phương Linh

Bình luận