Cải cách hành chính là yếu tố then chốt, động lực để phát triển kinh tế

(NBCL) Trong những năm qua, huyện Vũ Thư xác định việc cải cách hành chính (CCHC) là yếu tố then chốt, động lực để phát triển kinh tế. Do vậy, thời gian qua huyện Vũ Thư đã không ngừng đẩy mạnh CCHC, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xem đây là nhân tố quyết định thành công trong công tác CCHC.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa xã Vũ Hội (Vũ Thư). Ảnh: Thu Hiền
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa xã Vũ Hội (Vũ Thư). Ảnh: Thu Hiền

Thông tin công khai, minh bạch

Thực hiện Quyết định số 93/2007/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế, quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, UBND huyện Vũ Thư đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập và thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, niêm yết công khai TTHC tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Việc giải quyết TTHC đã có nhiều tiến bộ, số thủ tục quá hạn giải quyết ngày càng giảm.

Cụ thể, tại Trung tâm Hành chính công của huyện, thực hiện việc niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính giải quyết tại cấp huyện dưới hai hình thức: Niêm yết công khai trên bảng tại Trung tâm, Tra cứu trực tiếp tại Trung tâm trên hệ thống màn hình cảm ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức và cá nhân, tổ chức trong quá trình tiếp nhận,giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Hành chính công huyện làm việc các ngày trong tuần, lịch trực các phòng ban, đơn vị được thông báo rộng rãi tới các cá nhân tổ chức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Với 238 thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, Trung tâm đã bố trí 10 quầy trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho đại diện 14 cơ quan, đơn vị với 16 lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, bao gồm:

Tính đến hết tháng 9/2016 huyện đã giải quyết được 31 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch, Đầu tư và tài chính, 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục, 12 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, 18 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xây dựng, 3 thủ tục thuộc lĩnh vực Công thương, 17 thủ tục thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải, 6 thủ tục hành chính với 19 trường hợp thuộc lĩnh vực Tài nguyên và môi trường.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: giải quyết được 12 thủ tục hành chính với 31 trường hợp thuộc lĩnh vực Tài nguyên và môi trường. 6 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thông tin và truyền thông và 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực VHTT và Du lịch. 54 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động-TBXH, 19 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ, 27 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp, 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thanh tra, 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế, 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực An ninh và 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thuế.

Về kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tính đến tháng 9/2016, tổng số hồ sơ tiếp nhận: 4.415 hồ sơ, đã giải quyết được 4.085 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là 64 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 3.945 hồ sơ, quá hạn là 76 hồ sơ, đang giải quyết là 329 hồ sơ (trong đó hồ sơ chưa đến hạn là 313 hồ sơ và quá  hạn: 16 hồ sơ và trả lại 01 hồ sơ).

Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính, Vũ Thư đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách thể chế vì nó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước. 5 năm qua, HĐND, UBND huyện đã ban hành 37.633 văn bản; các xã, thị trấn ban hành 17.520 văn bản. Qua kiểm tra, rà soát, không có văn bản nào ban hành không đúng quy định, bị cấp trên bãi bỏ. Điều đó cũng có nghĩa là tình trạng ban hành văn bản sai thể thức, không đúng căn cứ pháp lý trước đây đã được khắc phục.

Diện mạo kinh tế – xã hội nhiều chuyển biến

Có thể nhìn nhận rằng, năm 2016 là một năm gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai và tác động của kinh tế thị trường, cơ chế chính sách mới nhưng huyện Vũ Thư vẫn đồng tâm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 10,15% so với cùng kỳ và vượt 0,63% so với kế hoạch năm, đặc biệt giá trị xây dựng có chuyển biến mạnh tăng 20,5% so với cùng kỳ và vượt mức kế hoạch 4%. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định. Hầu hết các xã đã thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ và các biện pháp chỉ đạo điều hành sản xuất. Năng suất, sản lượng hai vụ lúa đạt chỉ tiêu kế hoạch năm. Triển khai thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án phát triển đàn bò… mô hình tích tụ ruộng đất ở một vài địa phương như: Tân Phong, Việt Hùng, Vũ Vân… bước đầu đã mang lại hiệu quả. Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm không để xảy ra dịch bệnh lớn.

Ngoài ra, sản xuất CN-XDCB có chuyển biến tích cực. Một số dự án trọng điểm như: Trung tâm văn hoá huyện; mặt đê chùa Keo; đường chùa Keo – Cổ Lễ, Cụm CN Vũ Hội, Minh Lãng,… được triển khai xây dựng đã tạo đà cho phát triển KTXH của huyện. Một số dự án, doanh nghiệp hoạt động có hiệu qủa như: Công ty may MAXPOT, VILITAS, Bánh kẹo Bảo Hưng… đã đóng góp tích cực cho ngân sách huyện. Công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng trong XDCB được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tiến độ thực hiện các dự án cơ bản được đảm bảo về thời gian và chất lượng. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được chỉ đạo đồng bộ và đạt các chỉ tiêu thu chi ngân sách năm 2016.

Định hướng trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC trong năm 2017 và giai đoạn 2016-2020. Từ đó, huyện chủ trương tiếp tục duy trì nghiêm túc và hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công. Quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong việc chỉ đạo các phòng, ban, ngành thực hiện rà soát, cắt giảm 50% thời gian giải quyết và 10% về thủ tục hành chính theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, tạo nhiều thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân.

Đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ cương nề nếp, đổi mới hình thức tổ chức cuộc họp, kỷ luật phát ngôn trong cơ quan và quy chế văn hóa nơi công sở.❏

Trần Huy Hải
(Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)