Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
Cải cách hành chính quan trọng nhất là khâu cán bộ

(NB&CL) Sáng 17/8, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2015, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá trong bộ máy còn nhiều cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực; cơ chế chính sách, thủ tục hành chính còn thiếu minh bạch, chưa hoàn toàn công khai và đặc biệt là dân “kêu” còn nhiều.

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội lần thứ XI và Đại hội lần thứ XII của Đảng đều đề cập đến công cuộc cải cách hành chính, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Đảng ta đã nhận diện về bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực, hiệu quả; cán bộ không làm gương, còn nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu, không sát dân, không phục vụ sự phát triển.

Chính vì vậy Đảng ta đặt vấn đề phải cải cách hành chính một cách mạnh mẽ, bao gồm cả bộ máy, cán bộ, công chức, kể cả phương pháp, điều kiện cụ thể để cải cách.

tt
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất, TTXVN.

Nhắc đến mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, phục vụ, Thủ tướng yêu cầu mọi cán bộ phải là công bộc, phục vụ được dân hài lòng, biết lo cho dân và doanh nghiệp thì dân vui, yên tâm sản xuất kinh doanh, đất nước thịnh cường; không hình sự hoá vấn đề kinh tế, dân sự.

Nói về công tác cán bộ, Thủ tướng cho rằng đây là khâu yếu nhất trong cải cách hành chính. “Cán bộ liêm chính, phục vụ nhân dân. Anh cải cách trời, cải cách thủ tục nhiều, nhưng cán bộ vẫn là vấn đề quyết định. Cán bộ chính là người thực hiện. Có phải khâu đó là khâu chúng ta cần quan tâm không?! Hoặc bộ máy đông mà chúng ta không mạnh thì cải cách bằng cách nào?!”.

Nêu rõ Chính phủ đang quyết tâm xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt để phục vụ nhân dân, phục vụ sự phát triển, Thủ tướng đặt vấn đề, vậy tinh thần đó được chỉ đạo như thế nào? Các cấp các ngành, từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã, những nơi tiếp xúc trực tiếp với dân có chuyển biến không? Có thực sự phục vụ nhân dân, có nhũng nhiễu hay không?!

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương “hiến kế” cải cách hành chính, Thủ tướng chỉ đạo cần đề cao vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan dân cử và các đoàn thể, để nền hành chính hoạt động hiệu quả hơn.
Khẳng định vai trò tối cao của người dân, Thủ tướng nêu rõ: “cái gì dân cũng biết”, nên cán bộ, công chức phải đề cao trách nhiệm; phải tạo sự chuyển biến từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã, địa bàn dân cư, để người dân thấy cán bộ hành chính phục vụ nhân dân một cách thực sự.Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện thể chế hướng đến giảm cho được cơ chế “xin – cho”.

Tại Hội nghị, Bộ Nội vụ đã công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các bộ, các tỉnh. Theo xếp hạng này thì Ngân hàng Nhà nước đứng vị trí thứ nhất, với chỉ số là 89,42; tiếp đó là Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải. Các bộ có chỉ số thấp là Bộ Khoa học và Công nghệ xếp thứ 17; Bộ Công thương xếp thứ 18 và Bộ Thông tin và Truyền thông xếp thứ 19.

Đối với xếp hạng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì Đà Nẵng được xếp vị trí đầu tiên với chỉ số 93,31; tiếp đó là Hải Phòng, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế. 4 tỉnh có chỉ số thấp nhất là Quảng Ngãi xếp thứ 60; Kon Tum xếp thứ 61; Cao Bằng xếp thứ 62 và Điện Biên xếp thứ 63.

       PV