Cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư

(NBCL) Những năm qua, huyện Thái Thụy không ngừng tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các TTHC, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức và công dân đến liên hệ công việc, tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển của địa phương.

Thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông tại huyện Thái Thụy đã tạo ra môi trường hành chính thông thoáng, hiện đại.
Thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông tại huyện Thái Thụy đã tạo ra môi trường hành chính thông thoáng, hiện đại.

Từ quyết tâm…

Xác định công tác CCHC cũng như việc tiếp công dân là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quyết định đến quá trình phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương, vì vậy UBND huyện Thái Thụy bố trí vị trí tiếp nhận hồ sơ khá thuận lợi, ngay bên cạnh cửa ra vào công sở, cán bộ trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. Người dân được bố trí ghế ngồi sạch sẽ, thứ tự chờ nộp hồ sơ, ngoài ra UBND huyện còn xây dựng quy chế tiếp công dân và lịch tiếp công dân của lãnh đạo, nhiều văn bản pháp quy thuộc bộ thủ tục hành chính cũng được niêm yết công khai tại trụ sở tạo điều kiện dễ dàng cho công dân theo dõi, quan hệ trình bày công việc có liên quan đến thủ tục hành chính, các vụ việc liên quan đến quyền lợi hợp pháp của công dân.

Đặc biệt, công tác chỉ đạo điều hành CCHC được UBND huyện, các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo. Qua đó, huyện đã xây dựng kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm soát TTHC. Đề ra các nhiệm vụ cụ thể đảm bảo các nội dung, nhiệm vụ CCHC được thực hiện đạt hiệu quả. Từ đó, chất lượng văn bản được nâng lên. Đa số văn bản đều được ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo về nội dung, thể thức, hình thức theo quy định, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao.

Trong đó, việc thực hiện các bước trong quy trình ban hành văn bản (nhất là văn bản QPPL) được thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, việc niêm yết, thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã tại Trung tâm hành chính công huyện, bộ phận một cửa cấp xã được thực hiện công khai, đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời, theo đúng quy định. Ngoài ra, các TTHC còn được niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện và trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Với việc Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC, không phiền hà, sách nhiễu. Chấm dứt việc tiếp nhận các TTHC tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị đảm bảo theo quy định 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được thực hiện tại Trung tâm hành chính công. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm hành chính công luôn hòa nhã, lịch sự, văn minh, đáp ứng được nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

…đến hành động

Với quyết tâm của lãnh đạo huyện, công tác CCHC năm qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động hành chính trong toàn huyện. Theo đó, tính đến 31/08/2016, cấp huyện đã tiếp nhận 3.037 hồ sơ, đã giải quyết 2.830 hồ sơ, đã trả 2.830 hồ sơ, đang trong thời hạn giải quyết là 207 hồ sơ.

CCHC tạo môi trường thuận lợi dể thu hút đầu tư góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
CCHC tạo môi trường thuận lợi dể thu hút đầu tư góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Đáng chú ý, chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được nâng lên, các quy trình bảo đảm nguyên tắc đơn giản, công khai, đúng luật, nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, không gây phiền hà, lãng phí thời gian của nhân dân, tạo niềm tin trong quần chúng.

Thêm vào đó, công tác triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là ISO) đã được UBND huyện chỉ đạo triển khai áp dụng, thực hiện nghiêm túc. 100% các phòng ban, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc áp dụng ISO tại cơ quan, đơn vị. Hiện tại, Ban chỉ đạo ISO huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị áp dụng, đánh giá và rà soát lại các danh mục theo lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính, huyện Thái Thụy sẽ tăng cường nhiệm vụ rà soát các TTHC thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ TTHC và các quy định liên quan không còn phù hợp; đảm bảo đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân khi tham gia TTHC.

Ngoài ra, huyện cũng chủ trương, tiếp tục công khai minh bạch các TTHC, trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn mẫu tờ khai, phí, lệ phí, thời hạn giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông, trên cổng thông tin điện tử huyện và các hình thức công khai khác, đảm bảo các tổ chức, cá nhân không gặp khó khăn, phiền hà khi tham gia giải quyết các công việc có liên quan đến thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước (cấp huyện, cấp xã) theo quy định.

Có thể nói rằng, việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Thái Thụy đã tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức, năng lực trình độ xử lý thủ tục hành chính; tạo môi trường hành chính thông thoáng, hiện đại, thể hiện được văn hóa giao tiếp, tư cách và phẩm chất tốt đẹp của cán bộ, công chức và sự hài lòng của người dân, góp phần ổn định chính trị, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.❏

Phan Đình Dực
(Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)