Cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong “Bảo đảm an toàn thông tin”

(CLO) Sáng ngày 21/12, Bộ Thông tin Truyền Thông – Cục An toàn Thông tin tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm hướng dẫn chính sách pháp luật và các biện pháp kĩ thuật đảm bảo an toàn thông tin.

Theo Quyết định số 893/QĐ – TTg ngày 19/ 6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020. Bộ Thông tin Truyền thông đã tổ chức “Hội nghị tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm hướng dẫn chính sách pháp luật và các biện pháp kĩ thuật đảm bảo an toàn thông tin” tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

img_0081

Quan cảnh hội nghị.

Tại hội nghị đề cập đến các chuyên đề: Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Quản lí nhà nước về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; Đảm bảo an toàn thông tin cho cơ quan, tổ chức nhà nước; Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn yêu cầu an toàn cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn thông tin tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Dũng – Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin (Bộ TT – TT) nhấn mạnh đến vấn đề trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin. Trách nhiệm đó thuộc về người đứng đầu của cơ quan và chủ quản hệ thống thông tin.

1

Ông Nguyễn Huy Dũng – Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin.

Việc thống kê đánh giá và tuyên truyền đường lối chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn thông tin để từ đó đòi hỏi các tổ chức và doanh nghiệp phải gấp rút hơn trong việc tìm ra các giải pháp phù hợp để bảo vệ mình khỏi những cuộc xâm phạm an toàn thông tin.

Hữu Tin – Song Dũng