Khi thông tin đăng tải có thể gây nguy hại

Khi các phóng viên viết bài về các cá nhân, họ thường không đăng địa chỉ chính xác của người đó. Thứ nhất, đó là thông tin không hữu ích đối với bài viết, và đặc biệt hơn, điều này có thể gây nguy hại tới chính những cá nhân đó.

Xem tiếp