Thời đại Trump: Đến báo ‘lá cải’ cũng viết chính trị

Khi ông Donald Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình, hàng loạt các thông tin về ông đã xuất hiện trên các tờ báo giải trí, và chính những tờ báo này cũng tự nhận thấy rằng trên các trang báo của họ, dần dần những bài viết về chính trị cũng xuất hiện nhiều hơn.

Xem tiếp

Khi thông tin đăng tải có thể gây nguy hại

Khi các phóng viên viết bài về các cá nhân, họ thường không đăng địa chỉ chính xác của người đó. Thứ nhất, đó là thông tin không hữu ích đối với bài viết, và đặc biệt hơn, điều này có thể gây nguy hại tới chính những cá nhân đó.

Xem tiếp