Diễn đàn “Đạo đức Người làm báo Việt Nam”:
Người làm báo phải có tự trọng nghề nghiệp

Trong đời sống báo chí sôi động như hiện nay, có không ít nhà báo dũng cảm, sẵn sàng dấn thân, không quản ngại vất vả thậm chí sự nguy hiểm đến tính mạng để tìm tòi, giới thiệu những gương mặt điển hình, những người tốt, việc tốt hay điều tra, đi tới tận cùng sự thật, góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ lẽ phải cũng như góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Xem tiếp

Diễn đàn “Đạo đức Người làm báo Việt Nam”:
Sự dẫn dắt của lương tâm và trách nhiệm

Báo chí có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Quan trọng ở chỗ tác phẩm báo chí tạo dư luận xã hội một cách sâu rộng mà ít nghề khác có được. Báo chí còn giữ vai trò phản biện sự kiện, vấn đề, gợi mở sự nhìn nhận của công chúng theo một chiều hướng nhất định. Hoạt động của báo chí chịu sự chi phối của Luật Báo chí và những điều luật khác liên quan đến báo chí.

Xem tiếp

Diễn đàn “Đạo đức Người làm báo Việt Nam”:
Quy định về đạo đức người làm báo phải cụ thể, chi tiết

Lúc này, tôi càng thấm thía câu nói của cố nhà báo Hữu Thọ: “Chưa bao giờ uy tín của báo chí giảm sút như hiện nay”. Đau lòng nhưng đó là sự thật. Uy tín báo chí giảm sút tỷ lệ thuận với sự giảm sút của đạo đức nghề báo. Cũng chưa bao giờ đạo đức của người làm báo bị chính công luận và chính báo chí đặt ra như một vấn đề đáng báo động như bây giờ.

Xem tiếp

Diễn đàn “Đạo đức Người làm báo Việt Nam”:
Quy định đạo đức người làm báo chỉ cần 6 Điều là đủ

Làm nghề gì cũng cần phải có đạo đức. Nếu thiếu đạo đức (ở đây chỉ nói về chuẩn mực đạo đức theo nghề nghiệp) thì hậu quả vô cùng nguy hại. Chẳng hạn nghề y, người thầy thuốc thiếu đạo đức thì có thể gián tiếp giết chết một người hay vài người. Nghề giáo có thể làm hư hỏng vài em hay vài chục em…

Xem tiếp

Diễn đàn “Đạo đức Người làm báo Việt Nam”:
Phải khơi dậy được ý thức nghề nghiệp, đạo đức, trách nhiệm của người làm báo

“Về Quy định đạo đức báo chí (hay nói cụ thể là đạo đức người làm báo Việt Nam) thì chúng ta đã có từ lâu, nhưng vấn đề là vì sao nó chưa phát huy hiệu lực mạnh mẽ trong thực tế, cho nên việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung là vô cùng cần thiết.

Xem tiếp

Diễn đàn “Đạo đức Người làm báo Việt Nam”:
Nhận diện phi đạo đức trong hoạt động báo chí

Luật Báo chí nói chung và Luật Báo chí 2016 không phải chỉ dành riêng cho báo chí mà mọi công dân, tổ chức trong xã hội đều chịu sự tác động và bắt buộc thực hiện. Chính vì vậy, quyền lợi của công dân đi liền với nghĩa vụ thực hiện Luật (hoặc do Luật Báo chí điều chỉnh) là khá chi tiết và cụ thể.

Xem tiếp

Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Luật Báo chí 2016, bổ sung, sửa đổi Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

Sáng ngày 14/7/2016, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức Hội nghị toàn quốc Quán triệt thực hiện Luật Báo chí 2016, góp ý kiến bổ sung, sửa đổi Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Xem tiếp