Lật mặt kẻ ‘siêu mạo danh’

Nguyễn Lê Hải Thanh đã làm giả giấy tờ là cán bộ, phóng viên một loạt cơ quan báo chí, giả mạo giấy tờ của Bộ Công an, lập nhiều trang thông tin điện tử… để phục vụ mục đích cá nhân.

Xem tiếp