“Khoảng lặng” Đà Nẵng và trách nhiệm với di sản của ông Nguyễn Bá Thanh

Giữa hàng loạt thông tin xung quanh những vi phạm, khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật của các ông Nguyễn Xuân Anh, Huỳnh Đức Thơ (Bí thư và Chủ tịch TP. Đà Nẵng) bị xem xét kỷ luật, nhiều người cảm thấy buồn, nuối tiếc. Không buồn, không nuối tiếc sao được khi trong một đảng bộ thành phố cả Bí thư, Chủ tịch đều có những khuyết điểm đến mức cần phải kỷ luật và đặc biệt nó lại xảy ra sau thời kỳ lãnh đạo của ông Nguyễn Bá Thanh chưa lâu…

Xem tiếp