Bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV:
Hoàn tất nhiều nội dung quan trọng trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, xây dựng

au một tháng làm việc (22.5 – 21.6) với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng. Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động, các vị đại biểu Quốc hội đã tích cực thảo luận, tranh luận,

Xem tiếp