Nghĩa tình Bác từ những bức thư

Ngày 27/7/1947, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần đầu tiên ngày Thương binh Liệt sĩ được tổ chức. Cũng từ ngày 27/7 đầu tiên ấy, lúc sinh thời, hàng năm cứ đến dịp này, cùng với những món quà giàu ý nghĩa, Người còn tỏ lòng tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân qua những bức thư giàu lòng hiếu nghĩa, ăm ắp nghĩa tình.

Xem tiếp