Để du lịch Đà Nẵng không còn những… “hạt sạn”!

Đêm trước chuyến du lịch theo tour Đà Nẵng, tôi cứ thao thức, bởi vì, chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ được đặt chân đến nơi vốn được gọi là “Thành phố đáng sống”. Thế nhưng, sau một tour du lịch ghép vài ngày tại đây, du khách chúng tôi không khỏi thất vọng bởi những… hạt sạn không đáng có.

Xem tiếp