Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam

(CLO) Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam.

Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam, có địa chỉ tầng 4 Cung Trí Thức, số 80 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 056/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 28 tháng 9 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 03 ngày 22 tháng 8 năm 2016.

Trong quá trình hoạt động, Công ty này đã bị Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) xử phạt về một số vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

6222016101519ammlm-software
Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam.

Cụ thể, xử phạt Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam tổng số tiền phạt 410.000.000 đồng đối với những vi phạm gồm không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; Đưa thông tin sai lệch về công dụng của hàng hóa.

Ngoài ra, Công ty CP Janpan Life Việt Nam còn không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ công bố công khai tại trụ sở và cung cấp cho người có dự định tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp các thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật; Hoạt động bán hàng đa cấp tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp không có trụ sở chính khi chưa có Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công thương; Duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp/ mã số kinh doanh đa cấp đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp.

Bởi vậy, Cục quản lí cạnh tranh đã quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp – Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 06 tháng 10 năm 2016; Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: Bùi Xuân Hiếu, Chức vụ: Tổng giám đốc, Điện thoại: 04 35188686/ 0948 689 898.

Thông tin liên hệ tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Người liên hệ: Đinh Thế Dũng, Điện thoại: 04 37367777/ 0977898007.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

PV