Chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường vốn

(CLO) Vừa qua, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã ký kết Hợp đồng tài trợ cho Dự án “Hỗ trợ phát triển thị trường vốn Việt Nam và cơ chế tài chính cho hình thức đối tác công tư”. Đây là dự án nằm trong khuân khổ chương trình hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh. 

88363
Lễ ký kết hợp đồng tài trợ cho Dự án sẽ là bước đi củng cố thêm tình hữu nghị giữa hai nước cũng như phát huy tối đa kênh huy động vốn từ TPCP – Ảnh: Bộ Tài chính

Tại buổi ký kết, ông Ngô Văn Tuấn – Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) đánh giá, trong những năm qua, các hoạt động của Đại sứ quán (ĐSQ) Anh đã hỗ trợ ngành tài chính cải thiện hiệu quả hệ thống thể chế chính sách cũng như năng lực cho cán bộ của ngành.

Đơn cử, những nghiên cứu và tham mưu của ĐSQ trong xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về xếp hạng tín nhiệm và quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đã hỗ trợ tích cực quá trình hoàn thiện khung khổ pháp lý về thị trường trái phiếu; sự phát triển của các tổ chức trung gian trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của ĐSQ Anh đối với Vụ Tài chính ngân hàng đã trở thành yếu tố thúc đẩy khả năng nghiên cứu, tham mưu của cơ quan này đối với Bộ Tài chính trong các chiến lược phát triển các sản phẩm mới trên thị trường TPCP nhằm nâng cao khả năng huy động vốn cho ngân sách Nhà nước.

Nghị định 88/2014/NĐ – CP về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; Nghị định số 88/2016/NĐ – CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện cùng hàng loạt các thông tư hướng dẫn triển khai phát hành TPCP bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và sự ra đời của các sản phẩm mới đa dạng hơn là những kết quả và thành công bước đầu của quá trình tăng cường ngân sách Nhà nước.

Những cố vấn của ĐSQ sẽ giúp kênh huy động vốn này phát huy tối đa hiệu quả, hỗ trợ tối đa nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế đặc biệt là đối với tình hình NSNN của Việt Nam hiện nay khi kênh huy động vốn từ TPCP có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam – Ông Giles Lever cũng khẳng định, “một thị trường vốn vận hành hiệu quả là một phần quan trọng của nền kinh tế phát triển lành mạnh bởi thị trường vốn bổ trợ hệ thống ngân hàng trong việc huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế”.

Ông Tuấn cho biết thêm, trong giai đoạn 2016 – 2017, Bộ Tài chính sẽ tập trung hoàn thành Nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phát triển định chế quốc gia về thị trường vốn và tiếp tục nâng cao năng lực của cán bộ có liên quan đến việc phát triển thị trường vốn.

Quỳnh Liên