Chính phủ thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/12/2016 về việc thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế.

Thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trực thuốc Bộ Y tế. Ảnh IE.
Thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trực thuốc Bộ Y tế. Ảnh IE.

Theo đó, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Trung tâm này có chức năng tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc thuộc danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia do Bộ Y tế ban hành và tổ chức đàm phán giá thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán giá theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia.

Được biết, trong hai năm 2015 – 2016, cả nước có 56 địa phương đấu thầu thuốc tập trung, 3 địa phương đấu thầu đại diện và 4 địa phương đấu thầu đơn lẻ. Cả nước có 119 hội đồng đấu thầu thuốc.

Phương Linh

Bình luận