Chủ tịch nước: Học viện Quốc phòng phải nâng cao khả năng dự báo chiến lược

(CLO) Sáng 3/1, Học viện Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (3/01/1977-3/01/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ Kỷ niệm
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm

40 năm qua, Học viện Quốc phòng luôn chú trọng công tác huấn luyện-đào tạo; tích cực xây dựng, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện-đào tạo sát với từng đối tượng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, từng bước nâng tầm dư duy cũng như năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch-chiến lược.

Học viện Quốc phòng đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cao cấp, nhiều cán bộ đã và đang đảm nhiệm những trọng trách cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội; đồng thời bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng ngàn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ đối ngoại về quốc phòng, trong những năm qua, Học viện đã hoàn thành gần 70 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cao cấp của quân đội Lào, Campuchia…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Học viện Quốc phòng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích đặc biệt xuất sắc mà Học viện Quốc phòng đã đạt được trong chặng đường 40 năm qua.

Trong những năm tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra rất nặng nề. Chủ tịch nước yêu cầu Học viện Quốc phòng phải chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và sẵn sàng đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ địch. Học viện cần chú trọng nghiên cứu các giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch về “diễn biến hòa bình,” bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, đa nguyên chính trị.

Chủ tịch nước yêu cầu Học viện đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự, nghệ thuật quân sự và văn hóa quân sự Việt Nam, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện-đào tạo, góp phần xây dựng, phát triển lý luận quốc phòng, quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam, đồng thời cung cấp những luận cứ khoa học để bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng nâng cao nhận thức lý luận cơ bản, gắn lý luận với thực tiễn đổi mới đất nước trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc phương pháp tư duy, nhận thức, hành động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước  Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Học viện Quốc phòng. Ảnh: Báo CAND
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Học viện Quốc phòng. Ảnh: Báo CAND

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đề nghị Học viện tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa, môi trường học tập, nghiên cứu; tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân-dân. Học viện phải chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ,” tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cho cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Học viện.

Chủ tịch nước tin tưởng, với thành tích 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là trung tâm đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về lĩnh vực quốc phòng, quân sự.

PV