Điều chỉnh kích thước chữ

Chủ tịch nước làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

(CLO) Sáng 10/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã có buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội- nghề nghiệp của giới luật sư. Những năm qua, Liên đoàn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện hoạt động; nghề luật sư và đội ngũ luật sư ngày càng phát triển, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội ngày càng được đề cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lsvn.vn

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tích mà Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đội ngũ luật sư cả nước đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, năm nay là năm thứ ba, năm bản lề có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây cũng là năm các đoàn luật sư trong toàn quốc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, chuẩn bị những điều kiện cần thiết tiến tới tổ chức Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 2020- 2025).

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà trọng tâm là Kết luận số 102 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về hội quần chúng, Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động hành nghề luật sư và tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư; tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ các đoàn luật sư và chuẩn bị nhân sự cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III. Qua đây tạo sự thống nhất cao trong việc xây dựng và hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ luật sư Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế 2010- 2020; triển khai nghiên cứu “xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của luật sư” theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư cần hết sức quan tâm phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội, bảo đảm ngày càng có nhiều luật sư am hiểu pháp luật và tập quán thương mại quốc tế. Tăng cường giám sát các hoạt động hành nghề luật sư, hỗ trợ các luật sư hành nghề, đồng thời kịp thời uốn nắn những sai sót của luật sư trong hoạt động hành nghề, kiên quyết xử lý các luật sư vi phạm pháp luật và vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, nghề luật sư được xã hội tôn vinh. Chính vì vậy muốn được xã hội tôn vinh và xứng đáng với nghề cao quý đó, luật sư nước nhà của chúng ta phải thực sự là những người có bản lĩnh vững vàng, phải có đạo đức trong sáng, phải am hiểu và nắm vững pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, phải tích cực bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, gương mẫu thực thi pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật và điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các đoàn luật sư cần chăm lo công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn các tổ chức Đảng trong các đoàn luật sư. Đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, đặc biệt là đối với các luật sư trẻ; chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ luật sư...

Về một số kiến nghị của LĐLS Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về trụ sở làm việc cho Liên đoàn và sớm thể chế hóa Kết luận số 102 của Bộ Chính trị để Liên đoàn được hưởng chế độ của tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan tư pháp Trung ương sớm có hướng dẫn thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để bảo đảm quyền hành nghề hợp pháp của luật sư, tạo điều kiện để luật sư phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ công lý và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

PV