Công khai danh tính đơn vị nợ tiền BHXH trên truyền thông

(CLO) Công khai các đơn vị nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng được coi là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm thu hồi nợ đọng mà BHXHVN sẽ áp dụng.

Toàn cảnh Hội nghị cung cấp thông tin BHXH tháng 12/2016
Toàn cảnh Hội nghị cung cấp thông tin BHXH tháng 12/2016

Sáng nay, 13/12/2016, tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ tháng 12/2016, báo cáo về tình hình thu BHXH, BHYT và BHTN, đại diện BHXH Việt Nam cho biết: Tính đến hết ngày 30/11/2016, tổng số thu BHXH, BHYT là 223.469 tỷ đồng (trong đó khối lực lượng vũ trang 15.766 tỷ đồng), đạt tỷ lệ 88,1%.

Trong đó, số thu BHXH bắt buộc là 154.630 tỷ đồng, đạt 91,3% kế hoạch thu; số thu BHXH tự nguyện là 1.030 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch thu; số thu BHTN là 10.427 tỷ đồng, đạt 91,3% kế hoạch thu; số thu BHYT là 56.271 tỷ đồng, đạt 78,8% kế hoạch thu; thu lãi chậm đóng là 432 tỷ đồng.

Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN của BHXH các tỉnh, thành phố là 13.135 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,6% so với kế hoạch thu. Trong đó nợ BHXH là 10.135 tỷ đồng, chiếm 77,16% tổng số nợ; nợ BHTN là 572 tỷ đồng, chiếm 4,35% tổng số nợ; còn nợ BHYT là 2.428 tỷ đồng, chiếm 18,49% tổng số nợ.

Để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ nợ năm 2016 xuống còn 2,9%, BHXH chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan quản lý thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các doanh nghiệp đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên kéo dài từ 03 tháng trở lên trên địa bàn, cương quyết xử lý những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành đóng thanh tra đột xuất tất cả các đơn vị nợ đọng từ 3 tháng trở lên.

BHXH cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực đôn đốc thu kịp thời, không để nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. Cung cấp hồ sơ, thông tin phối hợp với Liên đoàn Lao động khởi kiện các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN ra tòa theo quy định. Đến 31/12/2016, mỗi tỉnh, thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thực hiện nộp đơn khởi kiện ra tòa án ít nhất từ 10 – 50 doanh nghiệp có thời gian nợ trên 6 tháng.

Dự kiến đến 31/12/2016, mỗi tỉnh, thành phố thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN, xử phạt vi phạm hành chính ít nhất 15 doanh nghiệp có thời gian nợ trên 3 tháng.

Đặc biệt, BHXH chỉ đạo công khai danh tính đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài địa phương, đặc biệt là hệ thông truyền thanh cấp xã) nhằm mục đích thu nợ tiền BHXH, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Phương Linh