Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử chính thức hoạt động

(CLO) Tổng cục Hải quan vừa chính thức cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp, góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử và dữ liệu điện tử.

Cụ thể, thực hiện Quyết định số 33/2016/QĐ-TTgngày 19/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử (gọi tắt là Quy chế), Tổng cục Hải quan đã xây dựng và chính thức đưa vào vận hành Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử (gọi tắt là Cổng thông tin hải quan). Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng đã gửi công văn đến các Bộ, ngành liên quan để thông báo về công tác triển khai.
Giao diện Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử. Ảnh: TCHQ
Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử sẽ cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử cho các cơ quan liên quan với các cơ quan liên quan như: các tổ chức tín dụng, các tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủy quyền, cơ quan quản lý Nhà nước, từ đó, đẩy nhanh việc triển khai các thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ngoài việc kết nối hệ thống thông tin với Cổng thông tin hải quan, các cơ quan liên quan có thể tra cứu thông tin bằng cách sử dụng tài khoản truy cập vào địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn hoặc nhắn tin vào số điện thoại 0869600633.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết: Việc triển khai quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi khai hải quan điện tử, đồng thời bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử trong hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan liên quan, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ.

Nguyễn Nam