Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế

(NBCL) Cải cách hành chính thuế là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý thuế, trong đó, việc hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” là công việc chủ đạo. Và qua đó góp phần phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế.

Với quan điểm “luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế”, trong thời gian qua ngành thuế Thái Bình đã không ngừng tập trung đẩy mạnh công tác CCHC.
Với quan điểm “luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế”, trong thời gian qua ngành thuế Thái Bình đã không ngừng tập trung đẩy mạnh công tác CCHC.

Tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Từ khi chuyển đổi từ mô hình quản lý chuyên quản sang mô hình quản lý chủ yếu theo chức năng, kết hợp quản lý theo đối tượng, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) đã được ngành Thuế xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011- 2020. Ngành thuế luôn quan tâm chỉ đạo để đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của NNT được thuận lợi, nhanh chóng nhất. Đồng thời đảm bảo việc giám sát được công chức thuế trong việc giải quyết các yêu cầu thủ tục hành chính thuế.

Nhằm thực hiện thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016- 2017, định hướng đến năm 2020, mục tiêu của Cục thuế là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách mà Bộ Tài chính, HĐND tỉnh đã giao.

Cục Thuế công bố công khai các thủ tục hành chính thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của ngành để người dân, doanh nghiệp nắm vững thông tin một cách kịp thời, đầy đủ. Thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận “Một cửa” cơ quan thuế các cấp nhằm đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng để cho người nộp thuế hiểu và thực hiện tốt những quy định đó. Ngoài ra còn kết hợp tuyên truyền về CCHC với tuyên truyền các chính sách thuế mới, hàng quý tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp, giải đáp các vướng mắc cho người nộp thuế, tổ chức tuần lễ lắng nghe ý kiến của người nộp thuế để giải đáp kịp thời những vướng mắc của NNT trong việc thực hiện các chính sách thuế, trên cơ sở đó điều hành công tác quản lý thu thuế ngày một tốt hơn.

Với tinh thần cao nhất vì NNT, năm 2016 Cục Thuế đã trả lời bằng văn bản cho 95 lượt người nộp thuế, trả lời qua mail 30 lượt, hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế 18.500 lượt, trả lời qua điện thoại 20.300 lượt, tổ chức 42 buổi đối thoại tại cơ quan thuế các cấp đã giải đáp 350 ý kiến cho người nộp thuế tại các hội nghị đối thoại.

Cắt giảm số giờ hoàn thành thủ tục về thuế

Triển khai đầy đủ các quy định và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế về cắt giảm số giờ hoàn thành thủ tục về thuế, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp bảo đảm năm 2016 cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế dành thời gian tối đa phục vụ quá trình SXKD góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngành thuế không ban hành thêm các thủ tục hành chính, ngoài các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế.

Hiện đại hóa công tác quản lý thuế

Có thể nói, việc duy trì và thực hiện tốt chế độ “Một cửa” trong hoạt động của Cục đã phần nào tạo dựng được niềm tin tưởng đối với NNT trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các thông tin của ngành, các thủ tục hành chính đều được thực hiện niêm yết công khai kịp thời tại bộ phận “Một cửa” cơ quan thuế các cấp và trên Website của Cục Thuế. Đồng thời, cùng với Sở Tài nguyên môi trường, BHXH xây dựng Quy chế phối hợp công tác để tăng cường công tác quản lý thuế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Cục cũng tiếp tục duy trì dự án hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế – Kho bạc – Hải quan, đáp ứng yêu cầu truyền nhận bảng kê chữ ký điện tử thay thế bảng kê giấy giữa các ngành, giúp cho việc hạch toán tiền thuế, thu ngân sách nhanh chóng, chính xác và giảm các thủ tục giấy tờ, chứng từ luân chuyển giữa các ngành.

Đặc biệt, Cục thuế đã được đầu tư trang thiết bị phục vụ người nộp thuế và ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý nguồn thu, sử dụng và khai thác có hiệu quả tốt các phần mềm ứng dụng trong

quản lý thuế và xử lý dữ liệu, hướng dẫn, cài đặt phần mềm ứng dụng tin học hỗ trợ kê khai thuế qua mạng internet cho các đơn vị thực hiện khai thuế theo phương pháp khấu trừ, quản lý thu theo cơ chế tự khai, tự nộp, bảo đảm tính công khai, minh bạch, phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh và rủi ro của doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu.

Việc triển khai, hỗ trợ các DN tham gia dịch vụ khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử rất hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 5.300 DN đăng ký tham gia khai thuế qua mạng, trong đó 5.270 DN đã thực hiện nộp tờ khai, đạt 98,5% kế hoạch. DN nộp thuế điện tử, đã có 3.980 DN đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử, trong đó có 3.740 DN đăng ký thành công với cơ quan thuế và ngân hàng, đạt 95,2% kế hoạch; 2.730 DN thực hiện nộp thuế thông qua hình thức điện tử với trên 12 ngàn giao dịch tương ứng với số tiền trên 2.200 tỷ đồng. Tất cả các ngân hàng trên địa bàn đã kết nối với Tổng cục Thuế để triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT.

Ngoài ra, việc triển khai các ứng dụng mới, nâng cấp kịp thời, đúng thời gian, tiến độ, nội dung công việc theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, nhằm đáp ứng các quy trình, nghiệp vụ có hiệu lực như: Quản lý hóa đơn ấn chỉ, Thanh tra kiểm tra, Lập kế hoạch thanh tra kiểm tra, Hoàn thuế điện tử, Chữ ký số chuyên dùng, Giải quyết khiếu nại tố cáo; Xây dựng một số phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế như Thu nợ bên thứ ba, cài đặt phiên bản nâng cấp từ xa cho các máy trạm…

Không những thế, việc hiện đại hóa còn thể hiện trong triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu để đồng bộ thông tin doanh nghiệp giữa Phòng ĐKKD của Sở KH&ĐT và Cục thuế; Phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo Quy định, Quy trình luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC- BTNMT…

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Bên cạnh những vấn đề cốt lõi đó, Cục thuế cũng quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thường xuyên triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ công chức ngành thuế. Chẳng hạn, năm 2016 đã bồi dưỡng tập huấn cho 2.561 lượt đạt 118% kế hoạch giao, trong đó lớp trung cấp chính trị 71 lượt, lớp chuyên viên, chuyên viên chính 26 lượt, lớp tin học ứng dụng 375 lượt; kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên chính thuế là 21 lượt; Bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành là 530 lượt, tập huấn quy trình, chính sách thuế mới 1.395 lượt…

Thực hiện công khai đường dây nóng tại Cục Thuế và Chi cục thuế các huyện, thành phố để tiếp nhận, giải quyết, xử lý những vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp, người dân; tiếp nhận phản ánh về công chức thuế có thái độ phiền hà, nhũng nhiễu để xử lý ngay và nghiêm đối với những công chức tắc trách, thiếu trách nhiệm. Số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần và đặt tại bộ phận Hành chính – Tổ chức của Cục Thuế, Chi cục Thuế cũng là cách làm hiệu quả.

Thời gian tới ngành thuế Thái bình tiếp tục chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế.❏

Đặng Hồng Kỳ
(Phó Cục trưởng Cục Thuế Thái Bình)