Điều chỉnh Dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh

(CLO) Chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh”, giai đoạn 2 vừa được Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh bổ sung. Đây là dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Điều chỉnh Dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh
Dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh được điều chỉnh bổ sung vốn và thời gian thực hiện. Ảnh IE.

Theo đó, kinh phí thực hiện Dự án được bổ sung 1.650.000 Euro, trong đó, tài trợ bổ sung vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức 1,5 triệu Euro; vốn đối ứng của Việt Nam bổ sung 150.000 Euro (do Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Thanh Hóa, Thái Bình, Nghệ An, Yên Bái tự thu xếp).

Thời gian thực hiện Dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện kéo dài thêm 1,5 năm (từ 1/1/2016 đến 30/6/2017).

Dự án sẽ góp phần phát triển mạng lưới thử nghiệm y tế từ xa thông qua việc nâng cao kiến thức chuyên môn cho các bác sỹ chuyên khoa tại các bệnh viện trong mạng lưới y tế từ xa góp phần cải thiện việc cung cấp dịch vụ y tế ở các tuyến khác nhau.

Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ hiện đại bằng hình thức đào tạo trực tuyến thông qua việc xây dựng và triển khai các chủ đề đào tạo chuyên biệt góp phần cải thiện việc trao đổi về kiến thức và kỹ năng của cán bộ y tế; đào tạo y khoa liên tục.

PL