Doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về tình hình kinh doanh năm 2017

(CLO) Qua khảo sát mới nhất của Tổng cục Thống kê, có hơn 81% số doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của nước ta dự báo lạc quan về triển vọng kinh doanh trong quý I năm 2017.

Trong quý I/2017, có 81,1% số doanh nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và tốt lên. (Ảnh:Internet)
Trong quý I/2017, có 81,1% số doanh nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và tốt lên. (Ảnh:Internet)

Tại buổi công bố báo cáo tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam 2016, ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, qua khảo sát có hơn 81% doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của nước ta dự báo lạc quan về triển vọng kinh doanh trong quý I năm 2017 sẽ ổn định và tốt lên.

Cụ thể, kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2016 cho thấy có 80,6% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV ổn định và tốt hơn quý trước, trong khi 19,4% số doanh nghiệp đánh giá còn gặp khó khăn.

Dự báo trong quý I/2017, có 81,1% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và tốt lên, trong đó có 42,6% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 38,5% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 18,9% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Có 43,3% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất quý đầu tiên năm 2017 sẽ tăng lên so với quý IV/2016; 18% số doanh nghiệp dự báo giảm và 38,7% số doanh nghiệp dự báo ổn định. Đồng thời, có 39,3% số doanh nghiệp dự kiến có số đơn hàng cao hơn trong quý đầu năm tới; 16,7% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 44% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong năm 2016, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 9.812,6 triệu USD, chiếm 64,6% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước và góp vốn, mua cổ phần thì tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm nay đạt 15.538,6 triệu USD, chiếm 63,8% tổng vốn đăng ký; ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 1.899,2 triệu USD, chiếm 7,8%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.686,2 triệu USD, chiếm 6,9%; các ngành còn lại đạt 5.248,7 triệu USD, chiếm 21,5%.

T.Tân