leftcenterrightdel
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TL

Hoạt động này được tổ chức thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Theo đó, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thông báo tới các cơ quan, đoàn thể, nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế về việc tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2018.

Từ ngày 15/6 đến 15/8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm. 

Kể từ ngày 16/8/2018, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sẽ tiếp tục mở cửa và tổ chức lễ viếng phục vụ đồng bào, chiến sĩ, nhân dân cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.


Minh Châu