leftcenterrightdel
Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long giai đoạn 2 và giai đoạn 3 được đề xuất đầu tư xây dựng tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiền, tỉnh Cà Mau có công suất 100MW. Ảnh minh họa. 

Theo nội dung hồ sơ bổ sung quy hoạch gửi kèm Văn bản số 4496/BCT-ĐL ngày 06/6/2018 của Bộ Công thương thì Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long giai đoạn 2 và giai đoạn 3 được đề xuất đầu tư xây dựng tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiền, tỉnh Cà Mau có công suất 100MW.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau, để đảm bảo cơ sở xem xét, quyết định việc bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia cần lưu ý, hoàn chỉnh một số nội dung: Những nội dung có cấu phần xây dựng: Kết cấu của các trụ tua bin gió; trạm biến áp; hệ thống đường giao thông nội bộ; tuyến đường dây truyền tải đấu nối vào lưới điện chung của khu vực cần được thuyết minh tổng quan và bổ sung các bản vẽ cần thiết để thấy được quy mô đầu tư xây dựng của dự án.

Do dự án được bố trí chủ yếu trên biển nên cần nghiên cứu, bổ sung giải pháp thiết kế sơ bộ những loại hình kết cấu móng trụ tua bin gió nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Khả năng cung cấp điện của các dự án phong điện có đặc thù là phụ thuộc vào tốc độ gió theo mùa và từng thời điểm trong ngày nên bài toán cân bằng công suất của dự án cần được phân tích phương án đấu nối điện năng của Nhà máy đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Dự án nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long được xây dựng, lắp đặt chủ yếu trên biển với tổng diện tích khoảng 2.360,76 ha. Đề nghị đánh giá và phân tích rõ tính khả thi và hiệu quả trong trường hợp dự án chiếm dụng đất, chiếm dụng mặt biển với diện tích nói trên.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Hồ sơ bổ sung quy hoạch cần được bổ sung thuyết minh về căn cứ pháp lý, phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; phân tích tính khả thi và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án theo quy định.

Bộ Công Thương cần rà soát Hồ sơ bổ sung quy hoạch Dự án nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long giai đoạn 2 và giai đoạn 3 theo yêu cầu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai; an toàn hàng hải và quy định của pháp luật khác có liên quan để đảm bảo đủ điều kiện xem xét, quyết định việc bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.

P.V