leftcenterrightdel
 Bến Tre là thủ phủ của dừa, vì thế nhiều dự án khởi nghiệp đến từ sản phẩm dừa. 

 

Qua chương trình này đã giúp cho gần 1.000 doanh nghiệp thành lập mới; hơn 10.200 hộ phát triển sản xuất, kinh doanh; thành lập thêm 44 hợp tác xã và trên 450 tổ hợp tác. 

Trong 2 năm qua, tỉnh Bến Tre đã hỗ trợ cho 168 ý tưởng, dự án khởi nghiệp, tạo việc làm mới cho gần 40.000 lao động. Từ chương trình Đồng khởi- khởi nghiệp đã góp phần giúp gần 1.500 hộ dân thoát nghèo, giảm hộ nghèo của tỉnh còn 8,5%. 

Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, chương trình Đồng khởi - khởi nghiệp đã được các cấp, các ngành và toàn dân địa phương tham gia và đã đạt hiệu quả cao. 

"Đồng khởi khởi nghiệp" khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tinh thần kinh doanh; tạo môi trường thuận lợi phát triển doanh nghiệp. Dự kiến đến năm 2020, toàn tỉnh Bến Tre tăng gấp đôi số hộ kinh doanh cá nhân, tăng ít nhất lên 5.500 doanh nghiệp.

Trong một diễn đãn, Lãnh đạo tỉnh Bến Tre nhấn mạnh, khởi nghiệp cần tập trung làm tốt các nội dung: truyền thông khởi nghiệp, đào tạo khởi nghiệp, tổ chức nhiều lớp đào tạo khởi nghiệp, tổ chức hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp lý về khởi nghiệp, giúp thanh niên tiếp cận vốn vay từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Một trong những mô hình đạt hiệu quả cao tại tỉnh Bến Tre là thành lập các tổ tư vấn khởi nghiệp từ cấp tỉnh, huyện, xã. Ở tỉnh, trực tiếp ông Phan Văn Mãi làm tổ trưởng và cấp huyện thì phó chủ tịch huyện hay ở xã có chủ tịch hoặc phó chủ tịch xã đứng ra làm tổ trưởng.

Thái Sơn