Kiểm tra, rà soát chính sách người có công

Với mục đích và yêu cầu nhằm kiểm tra, rà soát thực hiện chế độ ưu đãi người có công nhằm chấn chỉnh những sai sót. Phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với người có công với cách mạng đến toàn thể người có công trên địa bàn huyện.

Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông kịp thời nắm bắt chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước; Đồng thời, hướng dẫn đôn đốc các xã triển khai thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi với các đối tượng người có công.

Phòng LĐTB&XH huyện đẩy mạnh các chương trình thực tế như: Kiểm tra, đối chiếu thông tin giữa các giấy tờ của người có công, kiểm tra việc chi trả hàng tháng đối với người có công, ban hành và phổ biến các văn bản, chính sách của người có công với cách mạng. Thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định số (70/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017) của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công.

leftcenterrightdel
 Thực hiện tốt công tác công tác chính sách người có công và chính sách bảo trợ xã hội là chủ trương của huyện nhà Tu Mơ Rông.

Tính đến tháng 12/2017, trên địa bàn toàn huyện có tới 56 trường hợp được hưởng chính sách Thương binh với tổng số tiền được chi trả là 127.759.000 đồng, 298 trường hợp hưởng chế độ Bệnh binh với số tiền chi trả 955.962.000 đồng. Trong đó, địa bàn xã Đắk Sao và xã Đắk Rơ Ông có tới 26 thương binh nhiều hơn các xã khác, riêng bệnh binh  xã Đắk Sao có 83 trường hợp; xã Đắk Na có 71 trường hợp; xã Măng Ri 42 trường hợp. Tất cả những trường hợp trên đều được Phòng LĐTB&XH đều tổng hợp và chi trả, quan tâm đúng chính sách người có công với cách mạng.

Ngoài ra, tại huyện Tu Mơ Rông có 1 trường hợp Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 72 người có công với cách mạng; 6 người bị nhiễm chất độc hóa học; quân nhân xuất ngũ 1 trường hợp; ưu đãi tiền tuấn có 132 người, Tổng số tiền phải chi trả hàng tháng 1tỷ 605 đồng.

Năm 2017, Phòng LĐTB&XH huyện Tu Mơ Rông đã thực hiện và chuẩn bị các nội dung, diều kiện cần thiết để tổ chức tuyên truyền chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng. Đồng thời, hướng dẫn, giải đáp, định hướng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác lập hồ sơ tại cơ sở. Tiến hành, thanh quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định hiện hành.

Làm tốt công tác bảo trợ xã hội

Tu Mơ Rông là một trong những huyện nghèo của tỉnh Kon Tum và công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn. Tuy nhiên, Phòng LĐTB&XH phối hợp với Bưu điện huyện nhà triển khai hiệu quả bằng các văn bản pháp lý và chi trả đúng đôi tượng được thụ hưởng bảo trợ xã hội.

Cụ thể, Căn cứ vào Nghị định (136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013) của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội. Thông tư liên tịch số (06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/05/2016) của Liên bộ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sữa đổi.

Thực hiện nhanh Quyết định số (40/2011/QĐ-TTg ngày 27/07/2011) của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến từ mức 360.000 đồng /tháng lên 540.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/01/2016.

Trong năm 2017, các đơn vị được thụ hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội ở huyện Tu Mơ Rông bào gồm: Trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi có 12 trường hợp được chi trả; gia đình, cá nhân nhận trẻ nuôi trẻ mồ côi hay bị bỏ rơi có 15 trường hợp; người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo có 6 trường hợp; người cao tuổi từ 80 trở lên chiếm tới 285 trường hợp; khuyết tật nặng 57 trường hợp; khuyết tật đặc biệt nặng 17 trường hợp; chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 32 trường hợp… Tổng số đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội tính trong tháng 12/2017 là 581 trường hợp với mức chi trả là 206.325 ngàn đồng.

Năm 2016, các đối tượng được quản lý và chi trả kinh phí bình quân trong một tháng là 431 người, với tổng mức thanh toán là 1.699.515 ngàn đồng. Tuy nhiên, đến năm 2017 Phòng LĐTBXH tiếp tục rà soát, kiểm tra, bổ sung lên tới 537 người với mức chi trả lên 2.388.420 ngàn đồng.

Có được thành tích nổi bật trên, Phòng LĐTB&XH được sự quan của các cấp ủy Đảng. Trong đó, phải kể tới UBND huyện, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã kịp thời nắm bắt và định hướng cho lãnh đạo Phòng LĐTBXH. Đặc biệt, là nguồn kinh phí chi trả trợ cấp hàng được đơn vị Bưu điện hàng tháng trực tiếp chi trả cho các đối tượng được hưởng chính sách người có công với cách mạng cũng như khoản bảo trợ xã hội.

Ông A .Hòa, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Đối với Phòng LĐTBXH luôn quan tâm đến chính sách người có công và làm tốt công tác bảo trợ xã hội. Hàng tháng, đơn vị phối hợp với Bưu điện để đến các xã thực hiện việc chi trả chế độ.Sắp tới, chúng tôi phối hợp với các cơ quan đoàn thể trên địa bàn huyện để thực hiện việc rà soát, đối chiếu lại các đối tượng Thanh niên xung phong đề nghị được hưởng chế độ theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính Phủ”.

Tiến Nhuệ