leftcenterrightdel
Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319 đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Hải Hà tiến hành xử lý và di chuyển thành công quả bom về điểm hủy nổ an toàn. (Ảnh: TTXVN) 

Quả bom trên được phát hiện trong lúc Công ty đang thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tại km 123+730, địa phận thôn Hải Đông, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà. Quả bom có ký hiệu MK 82; đường kính 0,274 m; chiều dài 1,54 m. Trọng lượng quả bom khoảng 225kg, bên trong thân bom có 93 kg thuốc nổ. 

Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319 đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Hải Hà tiến hành xử lý và di chuyển thành công quả bom về điểm hủy nổ an toàn.

Ngay sau khi phát hiện quả bom nói trên, Công ty xử lý bom mìn, vật nổ 319 đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Hải Hà tiến hành xử lý và di chuyển thành công quả bom về điểm hủy nổ an toàn để tiếp tục xử lý. 

Trong thời gian tới, Công ty xử lý bom mìn, vật nổ 319 sẽ phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện Hải Hà đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác rà, phá bom mìn, vật liệu nổ tại tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; phấn đấu hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư theo đúng chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh.

Quả bom trên được phát hiện trong lúc Công ty đang thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tại km 123+730, địa phận thôn Hải Đông, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà. Quả bom có ký hiệu MK 82; đường kính 0,274 m; chiều dài 1,54 m. Trọng lượng quả bom khoảng 225kg, bên trong thân bom có 93 kg thuốc nổ. 

Ngay sau khi phát hiện quả bom nói trên, Công ty xử lý bom mìn, vật nổ 319 đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Hải Hà tiến hành xử lý và di chuyển thành công quả bom về điểm hủy nổ an toàn để tiếp tục xử lý. 

Trong thời gian tới, Công ty xử lý bom mìn, vật nổ 319 sẽ phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện Hải Hà đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác rà, phá bom mìn, vật liệu nổ tại tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; phấn đấu hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư theo đúng chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh.


Theo TTXVN