Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh quyết tâm của BHXH Việt Nam trong năm 2018 là sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, trong đó tập trung vào những nhóm đối tượng tiềm năng như BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, ngành BHXH cũng phát huy mọi lợi thế, trách nhiệm của mình trong việc giảm số nợ BHXH, để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho NLĐ khi tham gia vào hệ thống; tiếp tục các bước hiện đại hóa hoạt động quản lý để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, đơn vị SDLĐ.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Ngọc Thảo)
Để đạt được những mục tiêu trên, BHXH Việt Nam đã đặt ra 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, BHXH các địa phương phải chủ động thực hiện ngay từ những ngày đầu năm. Đó là:

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (giai đoạn 2013-2017) và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT tại các địa phương.

Tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; chủ động phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ Hệ thống giám định BHYT điện tử.

Tiếp tục phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật ATVSLĐ trình Chính phủ ban hành; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố triển khai kịp thời các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và NLĐ làm việc trong các KCX-KCN. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí… giúp DN và người dân hiểu rõ được quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT.

Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật bổ sung dữ liệu hộ gia đình, bổ sung kịp thời dữ liệu phát sinh mới, dữ liệu tập trung của ngành BHXH; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho NLĐ theo quy định của Luật BHXH; nghiên cứu thí điểm việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ; hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ; hoàn thiện CSDL tập trung toàn ngành BHXH; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ; phương thức thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước, nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân; giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia.

Tiếp tục rà soát các quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách TTHC theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

PV