leftcenterrightdel
Sản phẩm bảo vệ sức khoẻ Medikids do Công ty Cổ phần Thương mại Medipharm Việt Nam sản xuất. Ảnh: TL

Sản phẩm bị thu hồi là thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Medikids, số lô 011016, ngày sản xuất 7/5/2018, hạn sử dụng 6/5/2021 do Công ty Cổ phần Thương mại Medipharm Việt Nam sản xuất.

leftcenterrightdel
Quyết định thu hồi sản phẩm của Thanh tra Bộ Y tế. 

Theo Thanh tra Bộ Y tế, sản phẩm trên bị thu hồi là do mẫu sản phẩm Medikids thuộc số lô trên của Công ty Cổ phần Thương mại Medipharm Việt Nam sản xuất có kết quả kiểm nghiệm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng về chỉ tiêu chất Sorbat.

Bộ Y tế yêu cầu trong vòng 10 ngày, Công ty Cổ phần Thương mại Medipharm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thu hồi và xử lý sản phẩm trên dưới sự giám sát của đoàn thanh tra và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. 

Đồng thời báo cáo với Thanh tra Bộ Y tế và Cục An toàn thực phẩm về kết quả thu hồi, xử lý sau thu hồi. 

Minh Châu