Đơn giản hoá thủ tục hành chính, thu hút đầu tư

(NBCL) Sở Công thương Thái Bình thời gian qua đã nghiêm túc triển khai thống kê, rà soát và phối hợp với cơ quan chuyên môn trong quá trình thẩm định danh mục, nội dung các Thủ tục hành chính (TTHC) nhằm hướng đến sự chuyên nghiệp, hiện đại và thuận tiện nhất cho các hoạt động hành chính của ngành. Từ đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển, thu hút đầu tư địa phương.

don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thu-hut-dau-tu

100% hồ sơ giải quyết đúng hạn

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác cải cách hành chính, Sở Công thương Thái Bình rà soát đơn giản hóa thành phần hồ sơ của tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực Công thương, rút ngắn 30%-40% thời gian giải quyết về thủ tục hành chính. Đồng thời, Sở đã thống kê lập danh mục và trình UBND tỉnh phê duyệt bãi bỏ 18 TTHC và ban hành mới 115 TTHC lĩnh vực Công thương cấp tỉnh đã đưa ra thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, 10 TTHC lĩnh vực Công thương cấp huyện đã đưa ra thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện; 03 TTHC lĩnh vực Công thương cấp xã đã đưa ra thực hiện tại Bộ phận một cửa xã…

Đặc biệt, từ tháng 01/2016 đến tháng 10/2016 Sở đã giải quyết tổng số 11.853 hồ sơ. Tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 11.853 hồ sơ; 100% Thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương cấp tỉnh đã được chuyển ra Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, việc trả kết quả đúng hạn.

Tiếp nhận và tham gia góp ý vào 01 dự thảo Luật Quản lý ngoại thương; 02 dự thảo Nghị định; 01 dự thảo Thông tư quy định rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng của Bộ Công Thương; 02 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về: ứng phó sự cố tràn dầu, quy trình thủ tục, trình tự hồ sơ xét công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; 01 văn bản của

Bộ Công Thương về tham gia ý kiến về rà soát đơn giản việc thực hiện nghị định số 109/2010/NĐ-CP; 18 dự thảo quyết định quy chế về quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại các vấn đề: phối hợp quản lý an ninh trật tự; công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp; khuyến khích đầu tư; xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước….

Ngoài ra đối với tình hình, kết quả công bố, công khai TTHC, nội dung bộ TTHC lĩnh vực Công thương đã được cơ quan chuyên môn là Sở Tư pháp thẩm định và trả lời bằng văn bản. Sở Công thương đã tiếp nhận ý kiến thẩm định, giải trình và hoàn thiện nội dung trước khi trình UBND tỉnh công bố. Các TTHC bị bãi bỏ, sửa đổi bổ sung, ban hành mới đều đảm bảo đúng quy trình theo hướng dẫn tại công văn số 768/UBND-NC ngày 03/4/2016 của của Ủy ban nhân dân tỉnh. Và tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực Công thương đều được công bố, công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở, trên phần mềm hành chính công tỉnh, đồng thời thông báo trực tiếp đến tổ chức, cá nhân khi tới liên hệ công việc tại Sở và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực Công Thương tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Có thể nói, các TTHC bị bãi bỏ, sửa đổi bổ sung, ban hành mới được niêm yết công khai, minh bạch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trên cổng thông tin điện tử của Sở. Việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ TTHC lĩnh vực Công thương đã đảm bảo tính đồng bộ hệ thống, minh bạch và nghiêm túc tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc. Thời gian trả kết quả thực hiện TTHC luôn đảm bảo đúng hạn.

Đường dây nóng của Sở do 1 đồng chí Phó giám đốc Sở – chính là cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tại Sở phụ trách. Việc tiếp, trả lời phản ánh, kiến nghị và hướng dẫn tổ chức cá nhân khi có thắc mắc được thực hiện kịp thời cả trong và ngoài giờ hành chính… thể hiện sự chuyên nghiệp trong việc kiểm soát các TTHC, góp phần vào sự thành công trong CCHC của Sở.

Triển khai CCHC nghiêm túc, có hiệu quả

Với những nỗ lực trong CCHC, kiểm soát TTHC, ngành Công thương đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của toàn tỉnh. Theo đó, chỉ tính 6 tháng đầu năm 2016, sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng ước đạt 18.982 tỷ đồng, bằng 42,5% kế hoạch năm, tăng trưởng 16,4% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng cao. Hoạt động của doanh nghiệp trong các KCN tiếp tục ổn định; có 137/157 dự án đi vào hoạt động, giá trị sản xuất ước tăng 19,5% so với cùng kỳ, chiếm 39,8% so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Nghề và làng nghề tiếp tục được duy trì và phát triển với 247 làng nghề; Tình hình thương mại, dịch vụ phát triển ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 14,968 tỷ đồng đạt 45,7% kế hoạch năm, tăng 9,1% so với cùng chu kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng

ước đạt 541,2 triệu USD bằng 38,7% kế hoạch, tăng 1,6%; Tổng lượt khách du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 380 nghìn lượt (trong đó 2,8 nghìn lượt khách quốc tế), tăng hơn 40 nghìn lượt so với cùng kỳ…

Về cơ bản, với việc coi trọng vấn đề CCHC trong ngành Công thương, môi trường đầu tư hiện nay của Thái Bình là rất thông thoáng để thu hút nhà đầu tư và do vậy, những năm gần đây Thái Bình đang có những lợi thế trong thu hút đầu tư. Trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, ngành công thương sẽ tiếp tục chú trọng vào việc kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao thân thiện với môi trường, lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm cho nông dân… Về hạ tầng, Thái Bình sẽ tiếp tục dành những vị trí thuận lợi cho các Khu công nghiệp. Đặc biệt, Sở cũng tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo cơ chế thông thoáng cho việc thu hút đầu tư…

Để tiếp tục phát huy những nhiệm vụ đã đạt được trong thời gian qua, những tháng cuối năm, Sở Công thương đã xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện. Đó là, tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành về công tác kiểm soát TTHC. Hoàn thành tốt Kế hoạch cải cách hành chính của Sở đã ban hành. Định hướng và phát huy hơn nữa vai trò của 02 cán bộ đầu mối tại Sở, nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trong lĩnh vực Công thương.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan Sở theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chuyên môn. Tiếp tục quán triệt về tầm quan trọng của việc kiểm soát TTHC và phối hợp trong việc rà soát, thống kê TTHC lĩnh vực Công Thương giữa các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở, phòng Kinh tế và hạ tầng huyện, UBND xã. Đồng thời công khai rộng rãi về kết quả hoạt động kiểm soát TTHC lĩnh vực Công thương, đảm bảo cho cá nhân, tổ chức tham gia giám sát thực hiện TTHC.

Cổng thông tin điện tử của Sở cũng sẽ tiếp tục duy trì, thường xuyên được cập nhật, đăng tải tin tức hoạt động, chuyển tải kịp thời các sự kiện, các văn bản chỉ đạo điều hành của ngành. Tiếp tục triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan góp phần thúc đẩy nhanh và hiệu quả công tác cải cách hành chính. Đảm bảo điều kiện, phương tiện làm việc tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc quản lý hệ thống mạng văn phòng liên thông tỉnh, niêm yết 100% TTHC trên phần mềm hành chính công cấp tỉnh…❑

Vũ Ngọc Khiếu (Giám đốc Sở Công thương Thái Bình)