Hà Nội: Khởi kiện 24 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

(CLO) Thông tin trên được ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Hà Nội (BHXH) đưa ra tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chiều 18/4.

Theo ông Hoà, trong quý 1/2017, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã thực hiện bàn giao 129 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội sang tổ chức công đoàn và đến nay đã nộp đơn khởi kiện 24 đơn vị với số tiền nợ gần 40 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 55.747 đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT (trong đó, doanh nghiệp 48.637 đơn vị, chiếm khoảng gần 50% số doanh nghiệp trên địa bàn) với 1.447.572 lao động tham gia BHXH, BHYT. Trong quý 1, BHXH Hà Nội phát triển mở rộng được 2.284 doanh nghiệp với 7.921 lao động tham gia BHXH, BHYT.

Tính đến tháng 3/2017 số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) là gần 6 triệu người. Kết quả thu BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện trên toàn Thành phố là 6.953,7 tỷ đồng, đạt 20,9% kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình là 670.048 người, tăng 49,2% so cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn là 82,3% (tỷ lệ cả nước 82%).

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, thu nợ, khởi kiện và tiếp công dân, ông Hòa cho biết: Công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng luôn được BHXH Thành phố quan tâm chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ tháng đầu năm; tập trung kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

“Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn vẫn còn cao. Tính đến tháng 3/2017, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN trên toàn TP là hơn 3.166 tỷ đồng với trên 39.140 đơn vị nợ, chiếm 9,5% kế hoạch”. Trong quý I, BHXH Hà Nội đã thực hiện 72 cuộc thanh tra, kiểm tra. Số tiền nợ trước khi thanh tra, kiểm tra là 96,4 tỷ đồng. Kết quả sau thanh tra đã thu hồi được 7,5 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội”, ông Hoà thông tin.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT năm 2017 và những năm tiếp theo, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, BHXH Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, thực hiện đôn đốc, thu nợ đối với các đơn vị trên địa bàn ngay khi phát sinh nợ từ tháng thứ 2. Công khai các đơn vị nợ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT trên Cổng thông tin điện tử BHXH Hà Nội.

UBND Thành phố giao BHXH cùng Cục thuế đề xuất các giải pháp, trong đó mời các doanh nghiệp nợ đọng thuế, bảo hiểm xem khó khăn vướng mắc ở đâu. “Chúng tôi đã phân chia vấn đề khoanh khoản nợ theo từng khung thời gian để phân loại nào có thể đòi được ngay để chống tăng tháng, nợ sẽ tính lãi, thời gian nợ càng lâu càng khó đòi”, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Hà Nội nhấn mạnh.

Bảo Quyên