Hiện đại hoá nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

(NBCL) Trong những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã tăng cường tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hoá nền hành chính góp phần vào công cuộc cải cách hành chính của tỉnh Thái Bình. Theo đó, những kết quả đạt được rất khả quan, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khai thác, sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công liên thông từ cấp tỉnh, huyện, xã của các cấp chính quyền trong tỉnh.

Người dân và doanh nghiệp đến làm việc tại Trung tâm Hành chính Công Thái Bình.
Người dân và doanh nghiệp đến làm việc tại Trung tâm Hành chính Công Thái Bình.

Ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung toàn tỉnh

Ngay từ những năm 2008, sau khi nhận bàn giao Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, Sở đã xác định với một tỉnh thuần nông như Thái Bình, chỉ có thể triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung cho toàn tỉnh mới tận dụng được cơ sở hạ tầng, không phải đầu tư dàn trải, đồng thời với việc quản lý tập trung sẽ dễ dàng trong việc triển khai các giải pháp mới, công nghệ hiện đại mà lại có chi phí tạo lập các hệ thống một cách thấp nhất.

Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trang bị hệ thống tường lửa, thiết bị bảo mật và chặn lọc thư rác chuyên dụng, đầu tư một số máy chủ cấu hình cao và cài đặt phần mềm ảo hóa nhằm giải quyết vấn đề về chi phí và năng suất hoạt động của máy chủ bằng việc giảm chi phí phần cứng và vận hành, sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên thông qua ảo hóa; đảm bảo việc sao lưu, khôi phục những dữ liệu, ứng dụng, dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, linh động, đạt được độ tin cậy cao… Ngoài ra, các thiết bị mạng; Hệ thống chuyển mạch; Hệ thống lưu trữ (SAN); Hệ thống lưu điện (UPS) được đầu tư trang bị trong những năm qua cơ bản đảm bảo cho các hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh hoạt động ổn định với quy mô hiện tại.

Cùng với đó, hệ thống Mạng diện rộng của tỉnh đã được Sở tham mưu triển khai trên cơ sở Mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn trong năm 2016 bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và kết nối thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước các cấp. Do vậy đã tạo môi trường kết nối mạng ổn định, thống nhất, nâng cao tính sẵn sàng và thuận tiện khi triển khai các giải pháp bảo mật, an ninh thông tin tập trung cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đồng thời có thể kết nối với Mạng truyền số liệu chuyên dùng khi có yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông và cung cấp cơ sở hạ tầng cho việc triển khai các ứng dụng tiếp theo của tỉnh trên nền công nghệ IP như: hội nghị truyền hình…

Ngoài việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng nền tảng dùng chung của tỉnh, Sở cũng đã đề xuất với tỉnh triển khai các hệ thống ứng dụng CNTT thống nhất và đưa vào khai thác sử dụng chung trong tỉnh đủ điều kiện để đồng bộ trong vận hành Chính quyền điện tử của tỉnh. Tỉnh Thái Bình là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước tích hợp thành công ứng dụng ký số vào phần mềm Mạng văn phòng điện tử để xác thực các tài liệu gửi liên thông trên hệ thống.

Hiện Mạng Văn phòng điện tử liên thông đã được triển khai đến 100% UBND cấp xã và Đảng ủy xã với tổng số cơ quan đơn vị cấp tỉnh, huyện và các cơ quan thuộc tỉnh sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông là 98. Tổng số cơ quan đơn vị cấp xã sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông là: 687. Tổng số tài khoản đã cấp của Mạng văn phòng điện tử liên thông là: 9.579 người, tỉnh Thái Bình đang thực hiện đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp gần 2.000 chứng thư số cho tổ chức để thực hiện xác thực văn bản gửi liên thông đến xã, đồng thời sử dụng kê khai Bảo hiểm xã hội qua mạng, kê khai thuế điện tử và nộp thuế qua mạng. Đồng thời tỉnh Thái Bình đang triển khai cấp 198 chứng thư số chuyên dùng cho cá nhân các đồng chí lãnh đạo cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, trưởng phòng và trưởng phó các đơn vị sự nghiệp để thực hiện quy trình ký số văn bản điện tử trong quản lý, điều hành qua Mạng văn phòng điện tử liên thông từ ngày 01/01/2017 theo Kế hoạch số 72/KH-UBND tỉnh đã ban hành.

Hệ thống thư điện tử của tỉnh, hoạt động ngày càng có hiệu quả, cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước trong tỉnh đã chấp hành nghiêm túc việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đến thời điểm này, Hệ thống thư điện tử của tỉnh cung cấp gần 6.000 địa chỉ thư điện tử cho cán bộ, công chức của các cơ quan nhà nước các cấp thuộc tỉnh và các cơ quan của khối Đảng, góp phần phục vụ thường xuyên nhu cầu trao đổi văn bản điện tử cho 17 cơ quan sở, ngành thuộc UBND tỉnh, 8 UBND huyện thành phố; các cơ quan đơn vị thuộc Tỉnh uỷ Thái Bình đến cấp xã và 286 xã, phường, thị trấn, các trường học và các bệnh viện trên địa bàn.

Hệ thống Cổng thông tin điện tử cũng được xây dựng và hoạt động ổn định, tạo nền tảng cho phép thiết lập các dịch vụ công trực tuyến đến mức độ 3 trở lên theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Các thông tin hoạt động, thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Hệ thống thông tin quản lý ngành

Giáo dục và Đào tạo của tỉnh đã được Sở tham mưu triển khai và đưa vào sử dụng chung trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2014-2015… Bên cạnh đó, một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được các cơ quan đầu tư cũng đang quản lý tập trung tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh như: CSDL đất đai, cán bộ công chức, người có công… đã làm nền tảng cho các ứng dụng trong quản lý, điều hành cũng như cung cấp các dịch vụ hành chính công mức độ cao trong giai đoạn tới, điều này đã góp phần thúc đẩy quá trình cải cách hành chính của tỉnh để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Phát huy vai trò hệ thống Trung tâm hành chính công

Một trong những thành công về CCHC nói chung và hiện đại hóa nền hành chính nói riêng của Sở đó là hệ thống Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện được tỉnh Thái Bình đầu tư trong những năm qua đã thực sự phát huy tác dụng. Sở đã chủ động đề xuất với UBND tỉnh nâng cấp phần mềm một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư và phần mềm một cửa, một cửa liên thông thành phần mềm hành chính công điện tử để dùng chung trong điều hành, tác nghiệp và thực hiện các giao dịch với mọi tổ chức và cá nhân nhằm giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục tại nhiều lĩnh vực của 9 Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện. Hoạt động của các Trung tâm hành chính công mang tính đồng bộ, thống nhất nên về cơ bản đã phát huy hiệu quả.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện cấp chứng thư số cho 38 cá nhân cán bộ của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh được cử ra làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh để thực hiện ký số, xác thực thời gian vào biên bản giao nhận với tổ chức và cá nhân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. Điều này không những tạo nên sự chuyên nghiệp mà còn giúp cho công tác tiếp nhận và trả kết quả được nhanh, kịp thời hơn.

Hơn thế nữa, các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện sẽ cập nhật kịp thời các quy trình, thủ tục, biểu mẫu có liên quan và niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, mức phí và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên thông nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi đến làm các thủ tục hành chính có liên quan tới cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Là đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ xây dựng một nền hành chính điện tử đồng bộ, hiện đại từ cấp tỉnh đến cơ sở, từng bước hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, có thể nói rằng Sở Thông tin và Truyền thông đã góp phần tạo nên một môi trường làm việc điện tử diện rộng, an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, góp phần giảm thời gian, chi phí, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động các cơ quan Nhà nước của tỉnh.

Trong những năm tới, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CCHC; Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng CNTT tại các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; Đảm bảo thực hiện, ứng dụng hiệu quả các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.❑

Vũ Tiến Khoái
(Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình)