Triển khai 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam:
Hội Nhà báo các cấp đóng vai trò vô cùng quan trọng

(NB&CL) Hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng do Hội Nhà báo Việt Nam phát động thực hiện 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp (QĐĐĐNN) người làm báo Việt Nam góp phần thực hiện Luật Báo chí 2016, các cấp Hội Nhà báo trong toàn quốc đã và đang chuẩn bị các chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này. Báo NB&CL đã ghi lại một số ý kiến của lãnh đạo Hội địa phương để thấy rõ hơn vai trò của tổ chức Hội Nhà báo các cấp trong việc đưa Quy định này vào thực tiễn.

● ông Trịnh Văn Ánh- Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, TBT Báo Bắc Giang, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang:

“Phải có một Hội đồng hàng tháng để xem xét, đánh giá việc thực hiện QĐĐĐNN như thế nào”

Trong quá trình tổ chức thực hiện QĐĐĐNN người làm báo, vai trò của các cơ quan báo chí, các Chi hội nhà báo là rất quan trọng. Bởi lẽ, họ là những người quản lý và theo sát hội viên- nhà báo từng ngày, từng giờ, nếu không có biện pháp tổ chức tốt để áp các QĐĐĐNN này vào quá trình hoạt động của cơ quan báo chí thì ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành các quy định đạo đức nghề nghiệp hoặc nề nếp của một tòa soạn báo sẽ không tốt. Do vậy, QĐĐĐNN như một cẩm nang, một cái “gậy” để các cơ quan báo chí tổ chức, duy trì nét văn hóa ở cơ quan, ý thức tổ chức kỷ luật của một tòa soạn báo được chặt chẽ hơn, từ đó sẽ xây dựng được hình ảnh của những người làm báo tốt đẹp hơn trong lòng công chúng. Để thực hiện tốt Quy định này, theo tôi nghĩ, các cơ quan báo chí cũng phải có những quy chế, quy định, có chế tài thực hiện cụ thể. Chẳng hạn đưa vào xem xét, đánh giá kết quả thi đua hàng tháng, hàng quý, hàng năm về cả lợi ích vật chất và tinh thần của người làm báo trong cơ quan báo chí đó.

Như ở cấp Hội địa phương thì việc cụ thể hóa 10 Điều QĐĐĐNN phải được đưa vào Quy chế khen thưởng của cơ quan và phải có một Hội đồng hàng tháng để xem xét, đánh giá việc thực hiện QĐĐĐNN như thế nào, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, phóng viên trong cơ quan ra sao. Và Hội đồng sẽ phân định vi phạm tùy theo mức độ để có thể có các biện pháp xử lý, nếu vi phạm ở mức ít nghiêm trọng thì có thể đánh vào phân loại thi đua, nếu nghiêm trọng hơn thì có thể kỷ luật. Với những quy định khá đầy đủ, chặt chẽ, tôi tin chắc chắn 10 điều Quy định này sẽ phát huy hiệu quả cao trong cuộc sống.

● Ông Nguyễn Thanh Nhân- Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Giám đốc đài PT- TH Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng:

“Phải biến quy định thành một tiêu chí tác nghiệp thường xuyên của từng hội viên”

Hiện nay, HNB Lâm Đồng đã triển khai phổ biến 10 Điều QĐĐĐNN người làm báo Việt Nam đến toàn thể các hội viên và nhìn chung các hội viên rất phấn khởi. Anh em nhận thấy, Quy định này rất cụ thể, sát hợp với hoạt động tác nghiệp của hội viên, dễ hiểu, dễ nhớ. Chúng tôi đang có kế hoạch phổ biến đến từng Chi hội và đề nghị các Chi hội tiếp tục thảo luận, tọa đàm để nắm bắt sâu sắc hơn, đồng thời cũng có những đề xuất cụ thể trong việc thực hiện, để biến quy định thành một tiêu chí tác nghiệp thường xuyên của từng hội viên. Hơn nữa cũng cần có thời gian để thẩm thấu trong thực tiễn và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để Quy định này đi vào thực tế một cách cụ thể hơn.

Chúng tôi thấy việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo VN là hết sức đúng đắn và cần thiết. Vì Hội đồng này gần như là trọng tài để đong đo cân đếm, để đánh giá, kiểm tra và giám sát thực hiện. Và Hội đồng này cũng phải thực sự nghiêm khắc, công bằng, có trách nhiệm trong việc thực hiện, không bỏ sót trường hợp nào, nhưng đồng thời cũng động viên khen thưởng kịp thời những hội viên- nhà báo thực hiện tốt Quy định này.

Vai trò của các cấp Hội trong việc thực hiện có hiệu quả Quy định này là rất quan trọng. Cấp Hội phải thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, giám sát và tạo ra những phong trào, hoạt động, lồng ghép các sinh hoạt nghiệp vụ vào vấn đề đạo đức nghề nghiệp để anh em được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tác nghiệp của nhau… để Quy định này đi vào cuộc sống và tạo thành nếp thường xuyên cho từng hội viên, nhà báo.

● Ông Dương Vũ Thông- Phó Chủ tịch Thường trực HNB TP. Hồ Chí Minh:

“Nhắc nhở, răn đe ngay khi có dấu hiệu manh nha vi phạm đạo đức nghề nghiệp”

Là một đơn vị có số lượng hội viên- nhà báo đông đảo nhất cả nước, với vai trò và nhiệm vụ của mình, Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh trong những năm qua luôn quan tâm và đưa công tác bồi dưỡng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Và trong tình hình hiện nay, cùng với giới báo chí cả nước thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 Điều QĐĐĐNN người làm báo Việt Nam thì nhiệm vụ này càng được HNB TP. HCM coi trọng và không ngừng nâng cao. Trong đó, Hội sẽ cần thường xuyên đôn đốc việc thực hiện tốt 10 Điều Quy định này; Kiểm tra, giám sát hội viên Hội Nhà báo ở địa phương thực hiện đúng và đủ Quy định này một cách liên tục, hiệu quả; Nhắc nhở, răn đe hội viên ngay khi có dấu hiệu manh nha vi phạm đạo đức nghề nghiệp; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, những trường hợp hành nghề thiếu trung thực, khách quan. Đặc biệt, với nhiệm vụ và chức trách của mình, Hội sẽ xử lý bước đầu vi phạm ở mức độ địa phương như đề nghị lãnh đạo cơ quan báo chí địa phương phê bình hoặc hạ bậc thi đua của phóng viên- biên tập viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên thì kịp thời đề xuất lên Hội Nhà báo Việt Nam xử phạt… Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng ở địa phương hàng năm tổ chức những lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức, lối sống cho hội viên… Ngoài ra, kiến nghị Hội Nhà báo báo Việt Nam cần kịp thời khen thưởng, khích lệ những hội viên thể hiện xuất sắc việc thực hiện QĐĐĐNN người làm báo Việt Nam.

● Ông Phạm Thành- Phó Chủ tịch Thường trực HNB tỉnh Hưng Yên:

“Đổi mới, tăng cường các biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp”

Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên đã và đang chuẩn bị các kế hoạch, chương trình hoạt động tham gia vào đợt sinh hoạt chính trị quan trọng thực hiện 10 Điều QĐĐĐNN người làm báo Việt Nam góp phần thực hiện Luật Báo chí 2016. Hội tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt một cách sâu sắc cho hội viên về 10 Điều QĐĐĐNN này. Một nội dung quan trọng mà Hội luôn luôn quan tâm và chăm lo là đổi mới nhận thức và tăng cường các biện pháp, các hình thức mới trong công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, thông qua các lớp đào tạo bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí, nâng cao tính chuyên nghiệp. Qua đó, hội viên- nhà báo sẽ ý thức rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của mình nhằm tạo bước chuyển biến quan trọng về thực hành các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động báo chí, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của Hội Nhà báo Hưng Yên. Bên cạnh đó, Hội đã và sẽ tham gia tích cực hơn nữa trong công tác chỉ đạo và quản lý báo chí theo quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin & Truyền thông và Hội Nhà báo. Trong đó có việc chỉ đạo và quản lý các Chi hội, các cơ quan báo chí quản lý, giám sát hội viên để hội viên hành nghề đúng pháp luật. Còn đối với những hội viên- nhà báo cố tình lợi dụng uy tín nghề nghiệp làm trái với đạo đức, trách nhiệm của người làm báo, vi phạm Luật Báo chí và 10 Điều QĐĐĐNN thì theo đúng chức trách, thẩm quyền của mình, Hội sẽ thường xuyên theo dõi sát sao các vụ việc, kiểm tra và kịp thời có ý kiến phối hợp để xử lý sai phạm…

Ngọc Lành (Ghi)