Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương:
Khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu

(CLO) Phát huy truyền thống bệnh viện  trên tinh thần tất cả vì người bệnh, vì tập thể, vì sự phát triển của bệnh viện, phát huy nội lực nâng cao hiệu quả chất lượng công tác, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đa dạng hóa các loại hình điều trị, đẩy mạnh các diện bệnh mũi nhọn, kết hợp chặt chẽ giữa YHHĐ với YHCT. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển YHCT theo quyết định 2166 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu xây dựng bệnh viện đa khoa YHCT quy mô 300 giường bệnh là bệnh viện vùng đồng bằng sông Hồng… là những mục tiêu quan trọng mà bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương đặt ra và thực hiện đạt kết quả cao trong năm 2016.

tru-so-benh-vien-y-hoc-co-truyen
Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương luôn chú trọng, đặt lợi ích người bệnh lên hàng đầu.

Từ những chủ trương và quyết tâm cao

Năm 2016 bắt đầu thời kỳ hội nhập Quốc tế, với nhiều thách thức mới, bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương tuy có nhiều yếu tố thuận lợi song cũng không ít khó khăn. Nhưng được sự quan tâm của tỉnh ủy, HĐND, UBND, Bộ y tế, Sở y tế, các sở ban ngành cùng những chính sách, thông tư  mới, dưới  sự  lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc, sự năng động của giám đốc bệnh viện, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể quần chúng, cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBVC trong bệnh viện, với khí thế thi đua sôi nổi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bệnh viện đã thu được nhiều kết quả khả quan.

Phát huy truyền thống của bệnh viện, đoàn kết sẵn sàng khắc phục khó khăn, tâm huyết với nghề nghiệp, đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân, toàn thể CBVC tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy, ban lãnh đạo bệnh viện sẽ thực hiện tốt nghị định 85 của Chính phủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016, cải thiện đời sống CBVC, đồng thời giữ vững thương hiệu bệnh viện, xứng tầm bệnh viện đa khoa y học cổ truyền đầu ngành của tỉnh, đủ sức, đủ niềm tin bước trên con đường hội nhập Quốc tế.

Năm qua, với những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục rà soát, lập kế hoạch, khắc phục triệt để những tồn tại sau kiểm tra để hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện trong điều kiện hiện tại. Phát huy tối đa nguồn lực, tăng cường việc thực hiện quy chế bệnh viện, nội quy, quy định của cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu chuyên môn. Tăng cường công tác tổ chức, hoàn thiện các quy trình (quy trình tuyển dụng cán bộ, quy trình đào tạo …), kịp thời bổ sung nhân lực thiếu hụt, đặc biệt là đội ngũ bác sỹ chuyên khoa sâu và cao. Tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức của toàn thể các CBVC bệnh viện, tất cả vì tập thể, vì sự phát triển của bệnh viện, chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái, đơn thư nặc danh.

Đồng thời, nêu cao tinh thần thái độ phục vụ, thực hiện tốt 12 điều y đức, quy tắc ứng xử của Bộ y tế, không để xảy ra sai sót chuyên môn do thiếu tinh thần trách nhiệm, không có đơn thư khiếu lại. Phát huy tốt chuyên môn kỹ thuật, phấn đấu an toàn tuyệt đối trong cấp cứu và điều trị, đẩy mạnh hoạt động Hội đồng thuốc và điều trị, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường các diện bệnh mũi nhọn, kết hợp chặt chẽ giữa YHHĐ với YHCT, rút ngắn thời gian điều trị, phấn đấu tỷ lệ khỏi đỡ cao >98%. Nâng cao hoạt động Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện, phấn đấu đưa các tiêu chí từ mức 2 lên mức 3, từ mức 3 lên mức 4, tăng 20%. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đạt chất lượng và hiệu quả, thực hiện nghiêm túc quy trình khám chữa bệnh BHYT, điều tiết quỹ khám chữa bệnh, thực hiện tốt việc hạch toán kinh tế y tế. Phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC, thực hiện mỗi năm đi tham quan du lịch 2 lần, đảm bảo đủ quỹ lương và tăng thu nhập cao hơn năm 2015…

Đến những giải pháp tích cực, hiệu quả

Từ chủ trương và quyết tâm của lãnh đạo và CBVC, bệnh viện đã tiếp tục củng cố và duy trì thực hiện nghiêm quy chế, chế độ chuyên môn, chức trách cá nhân, thay đổi phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng điều trị, đạt mục tiêu rút ngắn thời gian điều trị, giảm chi phí khám chữa bệnh, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn phát triển hiện nay, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nâng cao đời sống cho CBVC bệnh viện.

Đặc biệt đã đưa ra những giải pháp quan trọng để thúc đẩy thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Theo đó, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng được đặt lên hàng đầu. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Chính quyền, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt Nghị quyết 46/NQ- Tw của Bộ chính trị về công tác bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn vào công việc hàng ngày, thực hiện ký cam kết “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, giữ vững và phát huy truyền thống của bệnh viện, đoàn kết, đổi mới tư duy, tác phong nề nếp làm việc, thực hiện nói đi đôi với làm. Nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê, chống chủ nghĩa cá nhân tư tưởng bè phái cục bộ, mở rộng dân chủ, tăng cường trật tự kỷ cương, không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tất cả vì sự phát triển của bệnh viện.

Đồng thời, phát huy nội lực, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế bệnh viện, phát huy vai trò chức năng và làm đúng chức trách nhiệm vụ của các phòng ban chức năng cũng như cán bộ quản lý của các khoa phòng. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, thực hiện tốt luật khám chữa bệnh, luật BHYT, nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của bệnh viện.

Ngoài ra, bệnh viện cũng chú ý nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng hồ sơ bệnh án. Đẩy mạnh các diện bệnh mũi nhọn, đa dạng hoá các loại hình điều trị (đặc biệt hình thức điều trị tại nhà), kết hợp chặt chẽ giữa YHHĐ với YHCT, giữa dùng thuốc và phục hồi chức năng. Tăng cường thủ thuật xoa bóp bấm huyệt miễn phí, đẩy mạnh việc áp dụng các đề tài đã được nghiệm thu áp dụng vào điều trị, kết hợp tư vấn cho bệnh nhân với tuyên truyền những diện bệnh khoa phòng và bệnh viện điều trị có kết quả tốt. Thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện, đẩy mạnh sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tăng cường sử dụng thuốc nam, xoa bóp bấm huyệt miễn phí và các phương pháp điều trị không dùng thuốc, giảm bớt kinh phí, rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân, chống lạm dụng thuốc.

Thêm nữa, bệnh viện cũng chú ý nâng cao chất lượng chăm sóc theo dõi người bệnh toàn diện, thực hiện nghiêm y lệnh điều trị và chăm sóc, chăm sóc theo dõi ghi chép theo sát từng diện bệnh, phổ biến đầy đủ nội quy, quy định của khoa phòng của bệnh viện và quyền lợi nghĩa vụ của người bệnh, làm tốt công tác tư vấn giáo dục sức khỏe. Đặc biệt, các biện pháp thực hiện các chức năng nhiệm vụ cũng được đặt ra. Trong đó có công tác đào tạo, tự đào tạo; Công tác tuyến, tiếp tục thực hiện đề án 1816; Công tác nghiên cứu khoa học…

Đắc Nguyên – Hà Vân