Khi Quy định của Đảng trúng với lòng dân!

(NBCL) Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 55 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng ăn uống xa hoa, lãng phí được dư luận ủng hộ. Nhiều người đề nghị cần giám sát có hiệu quả để ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Nhân dân kỳ vọng và đặt niềm tin vào quyết tâm lớn của Đảng khi Bộ Chính trị ban hành Quy định 55 về một số việc cần làm ngay.
Nhân dân kỳ vọng và đặt niềm tin vào quyết tâm lớn của Đảng khi Bộ Chính trị ban hành Quy định 55 về một số việc cần làm ngay.

Quy định số 55-QĐ/TW do Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh thay mặt Bộ Chính trị ký ngày 19/11/2016 có một nội dung rất đáng chú ý, đó là: Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác,… để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi.

Chỉ đạo của Bộ Chính trị ngay khi vừa công bố lập tức nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của đông đảo người dân trên cả nước bởi đã “đánh đúng”, “đánh trúng”… vào thực trạng nhức nhối trong xã hội hiện nay, ai cũng thấy, cũng biết mà vô cùng “khó nói”.

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tất cả hệ thống hành chính không chúc tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao, phong bì. Những chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ chính là hành động đánh thẳng vào tệ nạn hối lộ, lãng phí tràn lan. Trong khi tìm bắt và nghiêm trị những vụ tham nhũng lớn, thì cũng không thể quên những mánh khóe tham nhũng mượn danh lễ lạc, tết nhất.

Những quy định này rất hợp lòng dân, nếu thực hiện đúng, tiết kiệm mỗi năm một số tiền không nhỏ. Trong khi nước còn nghèo, dân còn khó khăn, chắt chiu được đồng nào quý đồng đó. Ngoài ra còn có giá trị cao hơn tiền bạc, đó là hình ảnh đẹp đẽ của cán bộ trong mắt dân chúng. Và, đây chính là hành động cụ thể để xây dựng nếp sống văn minh.

Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII) đã chỉ ra các biểu hiện cụ thể của “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, trong khi Quy định của Bộ Chính trị đã điểm đúng huyệt của một tệ nạn đang mặc nhiên tồn tại, là nhân tố làm cho không ít cán bộ công chức trở thành bê tha, trong đó không ít người đã dẫn tới sa đọa về phẩm chất đạo đức, đánh mất vai trò tiên phong, gương mẫu, gây phản cảm đối với quần chúng nhân dân, làm xói mòn lòng tin của người dân đối với cán bộ công chức và các cơ quan công quyền.

Triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Bộ Chính trị là nhiệm vụ cấp bách của toàn thể đảng viên và công chức trong hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải ý thức rõ trách nhiệm của mình, làm gương thực hiện Quy định của Bộ Chính trị. Mỗi tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, đơn vị trong lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp… cần phải xây dựng quy chế sinh hoạt, có cơ chế giám sát để thực hiện Quy định nghiêm túc và hiệu quả.

Thực hiện Quy định của Bộ Chính trị là thể hiện vai trò gương mẫu, góp phần thiết thực vào việc thực hiện công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đồng thời cũng là trở lại với những giá trị văn hóa, nhân văn đã được hun đúc và nuôi dưỡng suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; làm cho nền văn hóa ngày càng đậm đà bản sắc dân tộc, nuôi dưỡng tâm hồn Việt Nam ngày càng lành mạnh, nhân văn.

Quy định của Bộ Chính trị là một yêu cầu nghiêm khắc và cần làm ngay, là mệnh lệnh đối với toàn Đảng.

Nhân dân kỳ vọng và đặt niềm tin vào quyết tâm lớn của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ xây dựng Đảng; về việc xây dựng một Chính phủ kiến tạo, phục vụ và liêm chính thông qua những hành động cụ thể của cán bộ, đảng viên, công chức.❏

Khánh An