Kiểm soát tốt thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh

(NBCL) Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Sở Y tế Thái Bình trong những năm qua chính là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCHC), trong đó vấn đề kiểm soát các thủ tục hành chính một cách chặt chẽ, công khai minh bạch chính là khâu đột phá, và lấy sự hài lòng của người dân là thước đo về CCHC trong toàn ngành.

Đơn giản hoá thủ tục – đặt lên hàng đầu

Có thể nói rằng, các thủ tục hành chính rườm rà đang là rào cản đối với sự phát triển kinh tế, xã hội nói chung và của tỉnh Thái Bình nói riêng. Thời gian qua, thực hiện Nghị định số 63/2010/ NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá tác động thủ tục hành chính và rà soát đánh giá thủ tục hành chính, việc đánh giá tác động thủ tục hành chính đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Y tế Thái Bình rất được coi trọng, từng bước đi vào nề nếp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quy định TTHC của tỉnh Thái Bình.

Việc ban hành các thủ tục hành chính cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp là mục tiêu quan trọng hàng đầu được tỉnh Thái Bình đề ra trong kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016. Theo đó, Sở Y tế đã tham mưu trình Sở Tư pháp thẩm định trình UBND tỉnh ra Quyết định số 958/ QĐ-UBND ngày 15/6/2016 về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình, trong đó 53/53 (hiện nay còn 47/47) các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh mới ban hành, Sở Y tế thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết trình Ủy ban nhân dân  tỉnh công bố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tìm hiểu, tham gia thực hiện cũng như cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Rà soát, công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh được các sở, ban, ngành chuyên môn về ngành, lĩnh vực chú trọng, góp phần cho công cuộc cải cách hành chính của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại tỉnh nhà.

Đặc biệt là việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính luôn được đặt lên hàng đầu. Từ yêu cầu tất yếu đó, Sở Y tế đã thực hiện việc rà soát, đề nghị UBND tỉnh, Sở Tư pháp rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế. Số thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết là 46 thủ tục. Số thủ tục hành chính được bãi bỏ là 6 thủ tục, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế hiện nay là 46 thủ tục. Kết quả, tính đến hết tháng 10/2016, tổng số hồ sơ đã được giải quyết là 1.913 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ giải quyết trả đúng hạn là 1.863 hồ sơ.

Lễ cắt băng khánh thành Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Lễ cắt băng khánh thành Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị mình cũng như công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ngành. Đây cũng là một cách thức khá hiệu quả, thuận lợi cho người dân cũng như tạo niềm tin tưởng của người bệnh đối với lãnh đạo, cán bộ ngành Y tế tỉnh.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng có nhiều nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh sự chuyên nghiệp trong hoạt động. Theo đó, Sở đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức. Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tháng 4/2016, Sở Y tế thành lập 2 tổ khảo sát về cải cách hành chính khu vực Khoa khám bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó kịp thời đề ra giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính ở khu vực này. Với các nội dung như: ứng dụng công nghệ thông tin vào các bước trong quy trình khám bệnh; thực hiện việc trả kết quả xét nghiệm tại bàn khám; tăng số bàn khám và địa điểm thu viện phí; tạm ứng và thanh toán viện phí thuận tiện cho nhân dân… sẽ làm rút ngắn thời gian chờ khám, chờ xét nghiệm, chờ cấp phát thuốc, từ đó giảm thiểu thời gian chờ đợi và phiền hà cho bệnh nhân.

Sự hài lòng của nhân dân là thước đo CCHC 

Để công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh hoạt động ngày càng có hiệu quả, đi sâu vào bộ máy hành chính nhà nước và cuộc sống của dân, trong thời gian tới, ngành Y tế Thái Bình xác định sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ then chốt, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đào tạo cán bộ và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày cao của nhân dân.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ngành luôn xác định đây là nội dung quan trọng, thường xuyên, cần phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả nhằm xóa bỏ các thủ tục mang tính quan liêu, rườm rà cho tổ chức và công dân. Đặc biệt, Sở sẽ tiếp tục thực hiện rà soát lại toàn bộ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đã được UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh, Sở Tư pháp sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với các văn bản được ban hành mới. Ngoài ra, Sở cũng sẽ đề xuất UBND tỉnh, Sở Tư pháp công bố các TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Bên cạnh đó, chú trọng đến vấn đề kiểm soát thủ tục hành chính, hướng đến thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng Nghị định số 63/2010/ NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp. Từ đó, tiếp tục hiện đại hóa hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và xử lý công việc ở các đơn vị trong ngành. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác cải cách hành chính. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính…

Tóm lại, vấn đề kiểm soát thủ tục trong cải cách hành chính luôn được lãnh đạo, cán bộ ngành y tế tỉnh quan tâm và coi đó là nhiệm vụ trọng yếu của đơn vị. Đây là chìa khóa giúp đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển ngành.❏

Phạm Văn Dịu
(Giám đốc Sở Y tế Thái Bình)