Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam cán mốc 300 tỷ USD

(CLO) Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến 15/11/2016, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước cán mốc 300 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng gần 15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. 

15174478_1151978764886793_627091767_n
Tính đến 15/11, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đat hơn 300 tỷ USD. (Ảnh:Internet)

Theo đó tính đến hết ngày 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 300,3 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng gần 15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11 còn mức thặng dư hơn 2,66 tỷ USD.

Cũng tính đến hết ngày 15/11, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch XNK gần 194,52 tỷ USD, tăng 6,9%, tương ứng tăng hơn 12,61 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI từ đầu năm đến hết 15/11 đạt hơn 18,24 tỷ USD.

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam tính đến hết ngày 15/11 đạt hơn 151,48 tỷ USD, tăng 7,5% (tương ứng tăng gần 10,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính đến hết ngày 15/11 đạt  hơn 95,06 tỷ USD, tăng 10% tương ứng tăng gần 8,62 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm đến 70,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam tính đến hết ngày 15/11 đạt hơn 148,82 tỷ USD, tăng 3,1%, tương ứng tăng hơn 4,43 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI tính đến hết ngày 15/11 đạt gần 88,14 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng hơn 2,49 tỷ USD chiếm 59,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

T.Tân