Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam:
Ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021

(CLO) Chiều 13/12/2016, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021. 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Thuận Hữu – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thào Xuân Sùng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Trương Minh Tuấn – Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; Nguyễn Thế Kỷ – Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trần Bình Minh – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi – Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Mai Đức Lộc – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo, Đảng đoàn HNBVN; đại diện lãnh đạo một số cơ quan TƯ, các vụ, đơn vị thuộc Ban Dân vận TƯ; lãnh đạo các ban, đơn vị của cơ quan TƯ HNBVN, cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin.

Toàn cảnh Lễ Ký kết.
Toàn cảnh Lễ Ký kết.

Với mục đích tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới; Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội, hội viên, nhà báo và cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận của Đảng; góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Ban Dân vận TƯ và Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất ký kết chương trình phối hợp công tác.

Theo đó, nội dung phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tập trung vào phối hợp định hướng thông tin, tuyên truyền tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến nhân dân; trao đổi cung cấp thông tin về tình hình mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là những vấn đề mới phát sinh trong các tầng lớp nhân dân; chú trọng tuyên truyền phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…; tuyên truyền việc thực hiện Chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận.

Đồng chí Thuận Hữu - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.
Đồng chí Thuận Hữu – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.

Tuyên truyền Luật Báo chí năm 2016, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chính trực và nhân văn, bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân; Tổ chức một số hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu, khảo sát thực tế có nội dung liên quan đến công tác dân vận; Tổ chức cuộc thi báo chí tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020). Cuộc thi được phát động từ năm 2017; Bình chọn, biểu dương và khen thưởng các tác phẩm báo chí tiêu biểu về công tác dân vận vào Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10) hàng năm.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi Lễ.
Đồng chí Thào Xuân Sùng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi Lễ.

Căn cứ vào các nội dung phối hợp, hàng năm Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam có kế hoạch thực hiện cụ thể. Hai cơ quan sẽ tổ chức giao ban đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình phối hợp, đề ra nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cho năm tiếp theo. Giao cho Tạp chí Dân vận (Ban Dân vận Trung ương) và Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) làm cơ quan thường trực, đầu mối theo dõi, tham mưu, phối hợp giúp lãnh đạo hai cơ quan trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp này.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thào Xuân Sùng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Thuận Hữu – Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã đánh giá cao sáng kiến tổ chức ký Chương trình phối hợp này giữa hai bên. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu khẳng định: “Báo chí có vai trò quan trọng, vai trò xung kích trong việc thông tin, tuyên truyền tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Báo chí cũng là diễn đàn rộng lớn để trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là những vấn đề mới phát sinh trong các tầng lớp nhân dân… Việc phối hợp tổ chức cuộc thi báo chí truyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020)…”.

Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016- 2021 do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu và Phó Trưởng Ban Thường trực.
Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016 – 2021 do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu và Phó Trưởng Ban Thường trực.

Chủ tịch Thuận Hữu cho biết: Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Hội và hội viên nhà báo các cấp, các cơ quan báo chí thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình đã được ký kết. Với những nội dung thiết thực, cụ thể trong Chương trình phối hợp, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận TƯ, cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban của Đảng, các đơn vị chức năng của hai cơ quan, để chương trình đạt hiệu quả tốt nhất.

                                                           Ngọc Lành – Nguyễn Mạnh