Lương bình quân năm 2016 tăng 7,5%

(CLO) Số liệu tổng hợp báo cáo, thống kê và điều tra do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện năm 2016 cho thấy, tiền lương, thu nhập có xu hướng ổn định và tăng so với năm 2015. Trong đó, tiền lương và thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước cao hơn các loại hình doanh nghiệp khác.

110940TMK_9905
Tiền lương và thu nhập bình quân có xu hướng ổn định và tăng hơn so với năm 2015. (Ảnh minh họa)

Đây là kết quả của việc thực hiện điều tra tình hình lao động, tiền lương của 2.000 doanh nghiệp (quy mô lao động bình quân 360 người/doanh nghiệp) tại 18 tỉnh, thành phố trọng điểm của cả nước năm 2016 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện.

Theo đó, tiền lương bình quân năm 2016 là 5,71 triệu đồng/tháng, tăng 7,5% so với năm 2015. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước có mức lương bình quân cao nhất với 7,08 triệu đồng/tháng (năm 2015 là 6,98 triệu đồng).

Tiếp theo là công ty có vốn góp của Nhà nước là 6 triệu đồng, doanh nghiệp FDI là 5,69 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp tư nhân là 5,47 triệu đồng/tháng. Mặc dù doanh nghiệp tư nhân có mức tiền lương bình quân thấp nhất nhưng lại có tỷ lệ tăng lương cao nhất với 10,06%.

Mức tăng này chủ yếu là do điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 tăng từ 250.000-400.000 đồng tuỳ theo từng vùng, tăng bình quân là 12,4%.

Cũng theo báo cáo điều tra của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thu nhập bình quân năm 2016 là 6,03 triệu đồng/tháng, tăng 5,4% so với năm 2015 (7,54 triệu đồng/tháng).

Doanh nghiệp nhà nước cũng có mức thu nhập bình quân cao nhất là 7,75 triệu đồng/tháng, tiếp theo là công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 6,48 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp tư nhân là 6,04 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp FDI là 5,7 triệu đồng/tháng.

T.Tân