Năm 2016, bảo hiểm tái đầu tư với 185.722 tỉ đồng

(CLO) Theo số liệu ước tính của Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), hết tháng 11 năm 2016, tổng doanh thu phí của toàn ngành bảo hiểm ước đạt 77.282 tỷ đồng, tăng 23,01% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.518 tỷ đồng (tăng 14,15%); doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 43.764 tỷ đồng (tăng 30,8%).

bh
Các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 182.567 tỷ đồng, tăng 19,16% so với cùng kỳ năm 2015. (Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet)

Các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 182.567 tỷ đồng, tăng 19,16% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, các DNBH phi nhân thọ đạt khoảng 31.578 tỷ đồng (tăng 8,74%); các DNBH nhân thọ đạt khoảng 150.989 tỷ đồng (tăng 21,6%).

Tổng mức dự phòng nghiệp vụ của các DNBH ước đạt 140.477 tỷ đồng, tăng 20,92% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó các DNBH phi nhân thọ đạt khoảng 17.379 tỷ đồng (tăng 20,91%); các DNBH nhân thọ đạt khoảng 123.098 tỷ đồng (tăng 20,93%).

Các DNBH hiện đang sở hữu mức tổng tài sản ước đạt 238.415 tỷ đồng, tăng 22,49% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, các DNBH phi nhân thọ là 67.796 tỷ đồng (tăng 7,52%), các DNBH nhân thọ là 170.619 tỷ đồng (tăng 22,5%).

Tổng vốn chủ sở hữu của các DNBH ước đạt 53.634 tỷ đồng, tăng 14,32% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, tổng vốn chủ sở hữu của các DNBH phi nhân thọ đạt khoảng 24.440 tỷ đồng (tăng 5,43%), các DNBH nhân thọ đạt khoảng 29.194 tỷ đồng (tăng 23%).

Trong 11 tháng qua, các DNBH đã thực hiện việc chi trả số tiền bảo hiểm ước đạt 24.440 tỷ đồng, tăng 1,76% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, các DNBH phi nhân thọ tiến hành chi trả khoảng 11.455 tỷ đồng giảm 5,36%; các DNBH nhân thọ chi trả ước khoảng 12.985 tỷ đồng (bao gồm chi trả giá trị hoàn lại, chi đáo hạn, sự kiện bảo hiểm), tăng 9%.

Theo đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho hay, dù tăng trưởng mạnh nhưng tỉ lệ người tham gia bảo hiểm tại Việt Nam còn thấp, chưa tới 8% và tỉ lệ tổng doanh thu trên GDP chỉ đạt 2%. Do đó, tiềm năng của ngành bảo hiểm còn rất lớn.

Hiện nay, ngành bảo hiểm đang nghiên cứu phương thức triển khai bảo hiểm thiên tai và chờ hướng dẫn của cơ quan chức năng về bảo hiểm tài sản công trong năm 2017.

Bên cạnh đó, dù nền kinh tế còn có nhiều khó khăn nhưng các DNBH đã và đang duy trì được tốc độ tăng trưởng khả quan và các chuyên gia bảo hiểm dự đoán trong năm 2017, các DNBH sẽ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định khoảng 20%. Trong một vài năm tới, nhiều khả năng, ngành bảo hiểm sẽ cán mốc doanh thu 100.000 tỉ đồng (chưa kể doanh thu từ đầu tư).

Giang Phan