Năm 2016: Ngân sách Nhà nước bội chi hơn 192 nghìn tỷ đồng

(CLO) Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016. Theo đó, tính đến hết 15/12, ngân sách nhà nước bội chi hơn 192 nghìn tỷ đồng.

Tổng cục Thông kê công bố tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12 ước tính đạt 943,3 nghìn tỷ đồng, bằng 93% dự toán năm. Trong đó thu nội địa đạt 744,9 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán; thu từ dầu thô đạt 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 69,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 156,2 nghìn tỷ đồng, bằng 90,8% so với kế hoạch năm.

Trong năm 2016, mức thâm hụt ngân sách khoảng hơn 192 nghìn tỷ đồng. (Ảnh:Internet)
Bội chi ngân sách năm 2016 ước đạt 192,2 tỷ đồng. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, thu tiền sử dụng đất đạt 77,9 nghìn tỷ đồng, bằng 155,8% dự toán năm; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 144,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,8%; thuế bảo vệ môi trường 38,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,7%; thuế thu nhập cá nhân 61,7 nghìn tỷ đồng, bằng 97% so với dự toán năm.

Đặc biệt, nguồn thu từ khối doanh nghiệp FDI không kể dầu thô đến nay mới đạt 92,9% dự toán, được 147,7 nghìn tỷ đồng . Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 193,7 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 75,6% dự toán năm.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12 ước tính đạt 1.135,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán năm. Chi đầu tư phát triển đạt 190,5 nghìn tỷ đồng, bằng 74,7%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 786 nghìn tỷ đồng, bằng 95,4%; chi trả nợ và viện trợ đạt 150,3 nghìn tỷ đồng, bằng 96,9% so với dự toán năm.

Như vậy, bội chi ngân sách năm 2016 ước đạt 192,2 tỷ đồng, thấp hơn so với mức bội chi 256 nghìn tỷ đồng năm 2015.

Hiện Bộ Tài chính đang tích cực chỉ đạo các cơ quan Thuế, Hải quan quyết liệt thực hiện thu hồi nợ đọng thuế và các khoản phải thu qua công tác thanh tra, kiểm toán; đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước từ bán vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thống kê, dự báo năm 2017 sẽ còn nhiều khó khăn thách thức tác động đến nền kinh tế nước ta. Do đó cần thực hiện nghiêm luật Ngân sách Nhà nước và kỷ luật tài khóa; nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; tăng cường các biện pháp chống thất thu, chuyển giá và nợ đọng thuế; giám sát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách Nhà nước, đặc biệt là đầu tư công.

Đặc biệt là cần triệt để tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, nhất là kinh phí hội nghị, tiếp khách, đi công tác nước ngoài, sử dụng xe công. Thực hiện các giải pháp về tái cơ cấu thu – chi ngân sách Nhà nước và nợ công, tăng cường quản lý nợ công, nhất là các khoản vay mới.

T.Tân