Năm 2016, xuất khẩu gỗ đạt 7,3 tỷ USD

(CLO) Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn), xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ cả năm 2016 đạt khoảng 7,3 tỷ USD, tăng 1% so với năm trước.

Để nâng cao chất lượng và chủ động nguồn nguyên liệu, Việt Nam cần nâng cao chất lượng rừng trồng.
Để nâng cao chất lượng và chủ động nguồn nguyên liệu, Việt Nam cần nâng cao chất lượng rừng trồng.

Theo số liệu của Tổng cục Lâm nghiệp, đến nay tổng diện tích rừng trồng gỗ của cả nước là 3.556.294ha, trong đó có 127.747ha rừng trồng gỗ lớn (chiếm 3,7%). Tỷ lệ diện tích rừng trồng từ nguồn giống có kiểm soát và chứng nhận nguồn gốc lô cây con đạt 84%.

Mặc dù giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ tăng trưởng 5-10%, nhưng tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chỉ tăng 1% so với năm 2015 do giá trị xuất khẩu dăm gỗ năm nay giảm, chỉ bằng 61% so với năm 2015.

Hiện trong xuất khẩu gỗ, gỗ dăm vẫn là sản phẩm chủ lực và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chính. Bên cạnh đó, dăm gỗ Việt Nam còn phải đối mặt với sự cạnh tranh về giá bán dăm với một số thị trường có thế mạnh xuất khẩu mặt hàng này như Thái Lan, Australia, một số nước châu Phi…

Nhìn nhận chung về việc phát triển thị tường của ngành lâm nghiệp trong năm 2016, ông Nguyễn Bá Ngãi, (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp) đánh giá: Hợp tác quốc tế nhằm đa dạng hóa thị trường đã được đẩy mạnh.

Đặc biệt, việc hoàn thành đàm phán, tuyên bố cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, quản trị và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã mở ra nhiều cơ hội phát triển thị trường trong giai đoạn sắp tới.

PV