Năm 2016: Xuất siêu vào Mỹ 29,4 tỉ USD

(CLO) Theo công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2016, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 175,9 tỉ USD, tăng 8,6% so với năm trước (7,9%).

xkkkk
Hai thị trường Việt Nam vẫn giữ được mức xuất siêu là Mỹ với 29,4 tỉ USD, tăng 14,8% so với năm 2015; EU là 22,9 tỉ USD, tăng 12,3%.

Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 50 tỉ USD, tăng 4,8%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 125,9 tỉ USD, tăng 10,2% (nếu không kể dầu thô, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 123,5 tỉ USD, tăng 11,8%).

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm nay tăng thấp do giá hàng hóa xuất khẩu bình quân giảm 1,8% so với năm trước, trong đó nhóm hàng nhiên liệu giảm tới 20,1%; nhóm hàng nông sản thực phẩm giảm 3,8%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2016 đạt 179,2 tỉ USD, tăng 10,6% so với năm 2015.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu năm 2016, Mỹ vẫn là thị trường dẫn đầu với 38,1 tỉ USD, tăng 14% so với năm 2015. Tiếp đến là thị trường EU đạt 34 tỉ USD, tăng 10%; Trung Quốc đạt 21,8 tỉ USD, tăng 26,3%; Nhật Bản đạt 14,6 tỉ USD, tăng 3,4%; Hàn Quốc đạt 11,5 tỉ USD, tăng 29%; riêng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 17,4 tỉ USD, giảm 4,8%.

Tính chung năm 2016, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 173,3 tỉ USD, tăng 4,6% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 71,1 tỉ USD, tăng 4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 102,2 tỉ USD, tăng 5,1%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2016 đạt 183 tỉ USD, tăng 10,5% so với năm 2015.

 

PV