Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng báo chí – truyền thông

(CLO) Sáng ngày 8/6/2016, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học Quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng báo chí – truyền thông ở Việt Nam hiện nay” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo, gồm: PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS Nguyễn Vũ Tiến, Phó giám đốc, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

c
Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà báo chia sẻ kinh nghiệm và mô hình đào tạo, bồi dưỡng báo chí – truyền thông ở Việt Nam và quốc tế.

Hội thảo được tổ chức nhằm xác định các tiêu chí định hướng đánh giá chất lượng đào tạo báo chí – truyền thông ở Việt Nam hiện nay. Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà báo chia sẻ kinh nghiệm và mô hình đào tạo, bồi dưỡng báo chí – truyền thông ở Việt Nam và quốc tế; xác định nhu cầu tuyển dụng, bồi dưỡng nhân lực từ các cơ quan báo chí – truyền thông; thảo luận về vấn đề xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác quản lý và công tác kiểm định chất lượng đào tạo; đề xuất giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng báo chí – truyền thông hiện nay.

Hội thảo cũng đã nhận được gần 60 tham luận của các nhà koa học, các nhà quản lý, các nhà báo đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan báo chí, truyền thông. Trong đó, các nhà khoa học tập trung làm sáng tỏ mục tiêu của hoạt động đào tạo và bồi dưỡng báo chí – truyền thông; cơ sở khoa học và thực tiễn để đánh giá chất lượng đào tạo; các yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo; vấn đề xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo cũng như định hướng đào tạo, bồi dưỡng báo chí – truyền thông đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Hội thảo diễn ra gồm 2 phiên, phiên thứ nhất với chủ đề: “Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng báo chí – truyền thông và những vấn đề đặt ra”; và phiên thứ hai là “Mô hình và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng báo chí – truyền thông ở Việt Nam hiện nay”. Trên cơ sở chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi các kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học cũng đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng báo chí – truyền thông ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tổng kết Hội thảo, thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến, tham luận, chia sẻ của các đại biểu, nhà khoa học, nhà báo, các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí-truyền thông cho Hội thảo. Những kinh nghiệm này rất hữu ích, thiết thực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng báo chí và truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng, các cơ sở giáo dục đào tạo báo chí – truyền thông, các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí – truyền thông trong cả nước nói chung.

Bích Việt

Bình luận