(CLO) Thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại và công tác tư tưởng, có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá, lịch sử, con người Việt Nam; thông tin về tình hình trong nước, về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực. Nhận thức được tầm quan trọng đó, hôm nay (17/12), Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 (lĩnh vực báo chí).

[caption id="attachment_70444" align="aligncenter" width="886"]10466928_10153278347445905_510327209_n Ông Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định: Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những tác giả và tác phẩm báo chí xuất sắc trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối ngoại.[/caption]

Ông Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng cho biết: Việc tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; đồng thời tạo động lực cho các phóng viên, cơ quan báo chí tích cực tham gia công tác tuyên truyền đối ngoại. Tăng cường sự kết nối, phối hợp giữa các đơn vị báo chí. Tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã nêu một số quy định cho các tác phẩm dự thi, cụ thể: Tác phẩm báo chí bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài dành cho công chúng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc trên báo chí nước ngoài trong thời gian quy định từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, thông tin chính xác, có tính thuyết phục cao, có sức lan toả trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá cao, phục vụ tốt nội dung thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam. Đồng thời, góp phần đấu tranh phản bác kịp thời những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về Việt Nam như chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...qua đó góp phần kịp thời định hướng dư luận, hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái của các thế lực xấu.

Cơ quan thường trực Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 là Đài Truyền hình Việt Nam. Loại hình báo chí xét trao thưởng bao gồm: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Các tác phẩm dự thi gửi đến cơ quan thường trực Giải thưởng trước ngày 31/3/2016.

Giang Phan